Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését  2020.július 2-án (csütörtök) 9,30 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról

Előadó: Lajmer György r.alezredes, kapitányságvezető

Meghívott :Nagy Gábor Turai KMB alosztályvezető

 

3. Beszámoló a Tura város 2019. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről (szóbeli előterjesztés)

Előadó:  Horváth Gábor tü. alezredes, tűzoltóparancsnok

 

4. Javaslat Tura Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

5. Beszámoló a Turai Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

 

6. Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás kérelmére tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

7. Javaslat a Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó döntésekre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Nagyné Seres Terézia

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

8. Javaslat Tura Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi- és Szociális Bizottság

 

9. Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

10. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (előirányzat módosítás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

11. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (zárszámadás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

12. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentésére és a belső kontrollrendszer  működtetéséről szóló nyilatkozat elfogadására

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

13. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára készített intézkedési terv elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

14. Javaslat a Kastélykerti Óvoda és Konyha belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

15. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

16. Javaslat Tura Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata  elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

17. Javaslat a közterületen szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 6/2020.(IV.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

18.Javaslat lakó- és pihenőövezeti tábla kihelyezésére a 2019. évben útépítéssel érintett utakra

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

19. Javaslat a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

20. Javaslat a települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben új jogcímek létrehozásáról szóló 1065/2020. (II. 28.) Korm. határozat 1. melléklete szerint Tura város infrastrukturális fejlesztési céljainak támogatására nyújtott 355 236 167 Ft felhasználási tervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

21. Javaslat kóbor ebek befogására, gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó  szerződésre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

22. Javaslat a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló  elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

23. Javaslat a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás megszüntetésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi- és Szociális Bizottság

 

24. Javaslat a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás vagyonfelosztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

25. Javaslat a Tura 2282 hrsz. Táncsics köz tulajdonjogi helyzetének rendezésére, út önkormányzati tulajdonba vételére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

26. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására (az anyag terjedelme miatt elektronikusan kerül kiküldésre)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi- és Szociális Bizottság

 

27. Javaslat a turai 4754 hrsz. alatti ingatlan kisajátítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

28. Javaslat önkormányzati lakás bérlőkijelölésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

29. Javaslat a turai 184 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

30. Javaslat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. fejezete, 2. pontja, a), b), c) alpontjai szerint „Az önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 30 M Ft összegű pályázati kiírásra pályázat benyújtására (Kastélykerti óvoda fejlesztése)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi:Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

31. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.12.)önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

32. Javaslat „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatott pályázat kivitelezőjének kiválasztására (gyermekorvosi, védőnői rendelők felújítása)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi:Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

33.  Tájékoztatás a közművelődési tevékenységrendszert érintő változásokról

 

34. Tájékoztatás a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás veszélyhelyzet fennállása alatt meghozott társulási elnöki határozatairól

 

Tura, 2020. június 25.

 

 

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc

polgármester