Hírek

Elérhetőségek

Üvegzseb

Közpénz-felhasználási szabályzat

A közpénzek felhasználásával, köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV.tv, közismertebb nevén „Üvegzseb törvény” rendelkezései előírják, hogy

- A közpénzekből gazdálkodó szervezetek által megkötött nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás megrendelési, vagyonértékesítési, vagyonhasznosítási, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására valamint koncesszióba adásra vonatkozó - szerződések legfontosabb adatainak, valamint

- az államháztartás alrendszereiből nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások legfontosabb adatainak közzétételét.

Tura Város Önkormányzatának

- nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződései

- Önkormányzat által – nem szociális ellátásként – biztosított egyedi támogatások