Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2020. szeptember 2 -án 9 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosítására (előirányzat módosítás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3. Javaslat a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

4. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020 (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2020(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

6. Javaslat az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

7. Javaslat Tura Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020-2024 elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi-és Szociális Bizottság

 

8. Javaslat a 2019. évi LXXI. tv.3. melléklet I.6. pont és az I.9. pont alapján a Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

9. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

10. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

11. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díjainak megállapítására, módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

12. Javaslat a DAKÖV Kft. által elnyert VEF-2019-57 kódszámú egyedi támogatás önrészének biztosítására, konzorciumi szerződésének elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Ritecz György DAKÖV Kft. ügyvezető

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

13. Javaslat a DAKÖV Kft. szennyvízbírsága önkormányzatot megillető összegéről történő

lemondásra.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

14. Javaslat a Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel megkötendő szerződésekre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

15. Javaslat Tura Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásban szereplő kormányzati funkciókódjainak módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

16. Javaslat a Tura, Táncsics köz (2282 hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele- előzetes megállapodásának tájékoztatásáról

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

17. Javaslat a település és a közterületek tisztaságának fenntartásáról és az ingatlanok használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

 

Tájékoztatás a gyepmesteri feladatellátásról

 

 

Egyebek, tájékoztatók

 

 

 

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46 §. (2) bekezdésének a) pontja alapján, zárt ülésen tárgyalja:

 

18. Javaslat a 2020. évben a „Turáért Emlékérem” kitüntetettjeire.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

Tura, 2020. augusztus 28.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc 

                                                                                                            polgármester