Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2020. január 29-én (szerda) 10,00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

3. Javaslat a Városfejlesztési Bizottság külsős tagjának megválasztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Szikura Tamás

 

4. Javaslat az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi- és Szociális Bizottság

 

5. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

6. Javaslat Tura Város Önkormányzata kormányzati funkciói körének bővítésére a törzskönyvi nyilvántartásban

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

7. Javaslat Tura Város Önkormányzata 2020. I. félévi munkatervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

8. Javaslat Tura város 2020. évi közbeszerzési tervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

9. Javaslat a fogorvosi alap- ellátási szerződések felülvizsgálatára

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi- és Szociális Bizottság

 

10. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének felmondására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

11. Javaslat Településrendezési Eszközök módosításához szándéknyilatkozatra

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési Bizottság

 

12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi épülettömbje tetőszerkezetének felújításához kivitelező kiválasztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

13. Javaslat faültetési kampány megszervezésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési Bizottság

 

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérletére vonatkozó kérelemre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

15. Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

16. Javaslat a  Acoustic Geophysical Services Ltd. tulajdonosi hozzájárulási kérelmére.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési Bizottság

 

Tájékoztatás a Polgármester 2019. december havi szabadságának kivételéről

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46 §. (2) bekezdésének b) pontja alapján, zárt ülésen tárgyalja:

 

17. Javaslat szociális kisegítő alkalmazott nyugdíjazása miatti felmentésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

Egyebek

 

Tura, 2020. január 24.

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc 

                                                                                                            polgármester

Csatolmány(ok):
1. napirend209.52 KB
3. napirend200.67 KB
4.napirend1.84 MB
5.napirend845.84 KB
6.napirend671.67 KB
7. napirend318.69 KB
8.napirend564.43 KB
10. napirend732.77 KB
12.napirend355.88 KB
13.napirend451.72 KB
15.napirend199.72 KB