Hírek

Elérhetőségek

Védőnői pályázatok

Tura Város Önkormányzata

 

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tura Város Önkormányzata
II. sz. Védőnői Szolgálat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Park út 39.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő szakképesítés,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, -szakmai életrajz, -3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás), -pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dolányi Róbertné jegyző nyújt, a +36-28-581-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tura Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/613-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

 

 • Személyesen: Turai Polgármesteri Hivatal-Titkárság, Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbíráslás a benyújtási határidőt követő első Képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Tura Város Honlapja - 2019. február 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kérése: szolgálati lakás igényt, letelepedési szándékot pályázatában jelezze!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://tura.asp.lgov.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tura Város Önkormányzata

 

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tura Város Önkormányzata
I. sz. Védőnői Szolgálat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Park út 39.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő szakképesítés,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, -szakmai életrajz, -3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás), -pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dolányi Róbertné jegyző nyújt, a +36-28-581-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tura Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/612-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

 

 • Személyesen: Turai Polgármesteri Hivatal-Titkárság, Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Tura Város Honlapja - 2019. február 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató kérése: Szolgálati lakás igényt, letelepedési szándékot pályázatában jelezze!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://tura.asp.lgov.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tura Város Önkormányzata

 

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tura Város Önkormányzata
III. sz. Védőnői Szolgálat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Park út 39.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő szakképesítés,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, -szakmai életrajz, -3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás), -pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dolányi Róbertné jegyző nyújt, a +36-28-581-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tura Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/614-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

 

 • Személyesen: Turai Polgármesteri Hivatal-Titkárság, Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbírálás a benyújtást követő első Képviselő- testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Tura Város Honlapja - 2019. február 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kérése:Szolgálati lakás igényt, letelepedési szándékot pályázatában jelezze!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://tura.asp.lgov.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.