Hírek

Elérhetőségek

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Szeretettel köszöntöm Önt a Többsincs Óvoda és Bölcsőde kollektívája nevében.

Óvodánkban, bölcsődénkben szerető-óvó környezetben, a minden gyermeket megillető személyes bánásmóddal, a gyermeki játék, a mese csodavilágában, sokszínű, alkotó tevékenység kipróbálásával , az ének, zene lélekápoló hatása mellett, hagyományaival, ünnepeivel, otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny emberkék élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat.

Büszkék vagyunk a szülőkkel folytatott aktív, a gyermekekért való együtt munkálkodásunkra.

Fenntartónk a Városi Önkormányzat az intézményben folyó szakmai munkát magas színvonalúnak ítéli, a működés anyagi fedezetét biztosítja. Jó kapcsolatunk köszönhető az őszinte, kompromisszumokra hajló megbeszéléseknek, a rendszeres kommunikációnak.

Miért jó a Többsincs óvodában, bölcsődében óvodásnak, bölcsődésnek lenni?

A vezető szerint:

-Mert óvodánk, bölcsődénk pedagógiailag, pszichológiailag megalapozott szakmai – pedagógiai – módszertani elképzeléssel, gyermekközpontú, személyiségközpontú a szabad játékra, változatos tevékenységformákra épülő helyi nevelési programmal rendelkezik.
-Mert a gyermekek, az intézmény életét, a nevelőmunkát nem a gyorsan változó divatirányzatok, hanem az alapvető szakmai-erkölcsi értékek, a gyermekek mindenek felett álló érdeke határozzák meg.

A gyermekek szerint:

Lili
-Azért mert szeretjük az óvodát, az óvoda meg szeret minket.
Mert szeretek lenni.
Attila
-Azért jó, mert idejár a Marci. Nagyon szeretem az ovit. Sokat lehet legózni. Kis Ági néni meg mindig nevet.
-Mert nagyon sok barátom van, és kevésszer veszünk össze.
Janka
-Mert lehet itt aludni azért jó. Mert itt van sok játék, meg konyha. Sok gyerek idejár, és bábozni is lehet.
-Az udvaron a tűzoltóst szeretem a legjobban.

A szülők szerint:

-Családias, megkapja a gyermekem a megfelelő figyelmet.
-Felnőttek gyermek szeretete miatt.
-Tisztaság és rend van mindenütt.
-Mintha hazajönnénk.
-Gyermekközpontú óvoda, ahol minden a gyermekekért van.

Az óvó nénik szerint:

-Mert a gyermeknevelésről vallott nézeteim megegyeznek az óvoda szellemiségével, ezáltal úgy végezhetem a dolgom, hogy a munkám egyben a kedvtelésem is.
-Mert a körülöttünk rohanó világban van egy hely, ahol az értékek valódiak, az emberi kapcsolatok élethűek, az érzések őszinték, s ennek magam is részese lehetek.
-Mert nem vált az életem monotonná, hiszen a folyamatos feladatok új kihívások elé állítanak, s az ezeknek való megfelelést saját magammal szemben tartom fontosnak.
-Mert itt fontos a játék, amely során a kisgyermek megtanulhat mindent, amire a későbbi felnőtt élete során szükség lesz. A gyerek megmaradhat gyereknek. Igazi értő, gondoskodó felnőttek veszik körül.
-A gyerekek testi-lelki szükségleteiknek megfelelően választhatnak tevékenységet.
Az alapos, átgondolt, szerteágazó, az óvodás gyermekek sajátosságaira mindenkor nagy hangsúlyt helyező nevelőmunka mellett mi felnőttek is valahol mindig gyerekek lehetünk, maradhatunk. Gyereknek lenni, maradni ebben az óvodában nagyon jó dolog!

A dajka nénik szerint:

-Boldogságos napok vannak itt. Mindig van valami, amiért érdemes dolgozni.
-Különös odafigyeléssel és gonddal törődünk mindenkivel. Azért szeretek itt dolgozni, mert ugyanúgy megkapja ezt a dolgozó. Mert emberléptékű az egész óvoda.

Kedves Szülő, Kedves Érdeklődő!

Remélem, hogy személyesen is megismerjük, majd egymást.
Tájékozódó látogatásra bármikor szívesen látjuk Önt és Gyermekét!
 

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde kollektívája nevében:

                                        Szilágyi Józsefné
                                                       intézményvezető

„Kis gyermekem nézzél csak szerteszét,
éretted van itt minden, ami szép.”
(Várnai Zseni)

Az intézmény jellemzó adatai

Az intézmény neve: Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Címe: 2194. Tura, Dózsa György út 2-3.
Tel: 28/580-495
Nyitva tartás: 6 30-17 30
E-mail:     tobbsincsovi@tura.hu
Az intézmény fenntartója:     Tura Város Önkormányzata
Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, melynek intézményegységei: óvoda és bölcsőde
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
Az intézmény gazdálkodási formája: részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv
Az intézmény, egyben az óvoda vezetője: Szilágyi Józsefné 30/638-4601
Óvodavezető helyettes: Petrovicsné Bódi Marianna
A bölcsőde szakmai vezetője: Kollárné Lévai Mónika
Óvodai csoportok száma: 6
Engedélyezett férőhelyek száma: 150    
Bőlcsödei csoportok száma: 1
Engedélyezett férőhelyek száma: 12

Alapítványunk neve:
Összefogás Óvodásainkért Közhasznú Alapítvány
címe: 2194. Tura, Dózsa György út 2.
Számlaszám: 65900107-13028312
A kuratórium elnöke: Szilágyi Józsefné
A kuratórium tagjai: Hadrikné Molnár Zsuzsanna, Abért Zsolt

Bemutatkozás

Intézményünk a város központjában, nyugalmas kis utcában található. Nagy, parkosított udvarral körülvéve, három épületben, hat óvodai, s egy bölcsődei csoporttal működik.  Nálunk családias légkörben, a gyermekek érdekeinek, igényeinek szükségleteinek figyelembevételével minden azért van, hogy valamennyi kisgyermek, - akiket fogadni tudunk – boldog legyen, harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlődjön.

  Óvodai nevelési, bölcsődei gondozási-nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a nyugodt, otthonos, derűs, egymásra figyelő, érzelmi biztonságot nyújtó bölcsődei, óvodai élet.

 Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekekkel kapcsolatos döntéshozatalban – a gyermek a szülőké, az ő örömük és felelősségük – legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket.  

Törekszünk kiegyensúlyozott, bizalomra épülő kapcsolatunk mélyítésére.

Az intézmény tárgyi feltételei

Az intézmény három épületben működik. A főépület 1976-ban épült négy csoport befogadására, ahol négy óvodai csoportszoba, 2-2 csoport részére 1 öltöző, 1 mosdó található. Itt működik az intézmény konyhája is. Két csoport elhelyezésére a régi Jegyző házat alakították át 1983 és 1985-ben. Ebben az épületben 2008-ig két óvodai csoport működött.
2008-ban egy óvodai csoport megszűnt, helyette egy bölcsődei csoportot hozott létre a fenntartó önkormányzat. Ebben az esztendőben az épület teljes belső felújítása is megtörtént.  A harmadik épületben, a Dusa portán egy óvodai csoportnak áll rendelkezésére csoportszoba, öltöző, mosdó, melegítő konyha.
2008-ban az Önkormányzat a régi „Dusa - portán” lévő, eddig raktárként működő helyiséget is felújította, átalakította. Itt került sor a tornaszoba kialakítására.  

Az intézményt körülölelő tágas, szépen gondozott udvarunkon minden csoportnak jut megfelelő, változatos mozgásokra, sportjátékokra is alkalmas játszóhely.
A bölcsődés gyermekeknek külön játszóudvar áll rendelkezésre.
Az udvar különböző jellegű talajfelületei más-más célt szolgálnak, ezért van füves, homokos betonos rész is. Váltakoznak a napos, árnyékos részek. Lejtős, dombos terepet is kialakítottunk.
Tudatosan formáljuk olyanná, hogy a gyermekek óvodai életük minél nagyobb részét a szabadban tölthessék.
2007-ben alapítványi támogatással a roller-kerékpárpálya is elkészült.
Egy elnyert pályázatnak köszönhetően, az önkormányzat, valamint az óvodai alapítvány támogatásával 2009-ben a játszóudvar teljes felújítására sor került.

Esztétikus, biztonságos, az európai szabványnak megfelelő játékszerek állnak a gyermekek rendelkezésére.
 
Csoportszobáink többfunkciós helyiségek. Berendezésekor figyelembe vesszük a gyermekek eltérő igényeit. A többféle játéktevékenységhez kis kuckókat, játszósarkokat alakítottunk ki, hagyunk helyet a nagyobb mozgásra is. A jellel ellátott kis polcok, mesepárnák, kiegészítők teszik vonzóvá a gyermekek második otthonát.

A csoportszobák, öltözők, folyosók, előterek berendezésében, díszítésében a népművészet motívumkincsét, a tiszta forrás nemes egyszerűségét, a természetes anyagok, az eleven textil varázsát igyekszünk felhasználni.
A gyermekek tevékenységeihez, a különböző játékfajtákhoz szükséges alapvető eszközöket elsősorban költségvetési keretből biztosítjuk.
Az óvodapedagógusok, dajka nénik sok kiegészítő eszközt saját kezűleg, vagy szülői, karbantartói segítséggel készítenek. Ezt kiegészítik a pályázatok útján nyert támogatások, a szülők adományai.
A szülők által alapított alapítványunk is tárgyi feltételeink, eszközrendszerünk továbbfejlesztését, színvonalasabbá tételét szolgálja.

Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik. A gyermekek az óvodában napi tápanyagszükségletük 65-70át kapják meg. Étrendjük az életkorhoz igazodó, megfelelő tápanyag összetételű, vitamindús, változatos.

Az intézmény személyi feltételei

Az intézmény személyi feltételei

A bölcsőde személyi feltételei
Csecsemő és kisgyermekgondozó       2 fő
                Ebből szakmai vezető      1 fő
Kisegítő/takarító                      1 fő

Az óvoda személyi feltételei
Óvodapedagógusok száma:        13 fő
            Ebből intézményvezető/óvodavezető  1 fő
            Óvodavezető helyettes      1 fő
Dajkák száma:                          6 fő

Egyéb munkakörben:
Élelmezésvezető:                      1 fő
Szakács:                              1 fő
Konyhai kisegítő:                      3 fő
Mosónő:                              1 fő
Fűtő-karbantartó:                      1 fő

A bölcsődei gondozók szakképzettek.
Gondoskodó gyermekszeretetük biztosíték arra, hogy a 3 éven aluli gyermekek szüleik távollétében a számukra legmegfelelőbb légkörben cseperedjenek.

Az intézményvezető:
Közoktatási Szakértő     (OKÉV, 005003-02)
szakterületek:         óvodai nevelés, tanügyigazgatás
szakirány:         helyi nevelési program, néphagyományőrzés, intézményvezetés (óvoda)
Szaktanácsadó        OPSZI

Az óvoda pedagógusai felsőfokú képesítésűek.
Különböző továbbképzések keretében az alábbi témakörökben szélesítették tudásukat:
Vezető óvodapedagógus.    /szakvizsga, 2 fő/
Fejlesztő pedagógus.        /szakvizsga, 1 fő/
Tanügyigazgatás.
Komplex drámapedagógiai képzés.
Népi játszóházi foglalkozásvezető.    /2 fő/
Hová bújt a matematika?
Integráció, inkluzív nevelés.        /3 fő/
Kézműves technikák.
Logopédiai ismeretek.
Magatartási, tanulási zavarok javítása mozgásfejlesztéssel.
Vizuális nevelés és tárgykultúra fejlesztése.
Játék szerepe az idegrendszer fejlődésében és a szocializációban.
ECDL Európai Számítógép használói Jogosítvány    /2fő/
Számítógép-kezelő (használó) szakképesítés ( OKJ)    /2fő/

Érdeklődésük sokirányú:
A népi hagyományok, népi játékok, kézművesség iránti elkötelezettség valamennyi óvodapedagógus jellemzője.
A néptánc, a bábozás, bábjáték, ének –zene, népi ihletésű mesék, a környezet megismerése, környezetvédelem, matematika, pszichológia, sport-mozgás iráni különös érdeklődés teszi egyedivé, sokszínűvé a csoportokban folyó nevelőmunkát.

Dajkáink szakképzettek, nélkülözhetetlen segítőtársaink a gyermekek gondozásában, a nevelés feltételeinek megteremtésében.

Az óvoda valamennyi alkalmazottja felelősséget érez azért, hogy az óvodánkat igénybevevő családok magas színvonalon élvezhessék szolgáltatását.  Az óvoda dolgozói munkájuk iránt elhivatott, jól képzett, a gyermekekért szívvel-lélekkel tenni akaró szakemberek.
Közösségünket együttműködésre, megújulásra képes kollégák alkotják.  

Gondozó-nevelőmunka a bölcsődében

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedö 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény, mint önálló szervezeti egység szakmai önállósággal bír.

A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai:

Fontos feladatnak tekintjük a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, a fejlődés elősegítését.

Az egészséges testi fejlődést elősegítjük:
-    a fejlődéshez szükséges egyéni igények megteremtésével,
-    a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével,
-    egészségvédelem egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítésével.

 Az érzelmi fejlődést és a szocializációt segítjük:
-    derűs légkör biztosításával, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzésével, illetve csökkentésével, a gyermekek segítésével az átélt nehézségeik feldolgozásában,
-    a gondozónő-gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítésével,
-    az egyéni szükségletek kielégítésével a csoportban élés helyzetében, az én tudat egészséges fejlődésének segítésével,
-    a lehetőségek megteremtésében a gondozónővel és/vagy a társakkal szerzett közös élményekre.

 A megismerési folyamatok fejlődését segítjük:
-    a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosításával,
-    az önálló aktivitás és a kreativitás támogatásával,
-    ismeretnyújtással,
-    a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérve, megerősítve,
-    a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenységek során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtásával.

 A bölcsődei élet megszervezésének elvei:

Fontos számunkra, hogy a bölcsődei ellátást igénybevevő családok olyan segítő partnernek érezzék a bölcsődét, ahova bizalommal fordulhatnak a 0-3 éves korú gyermekekkel kapcsolatos gondjaikkal, ahol szeretettel fogadják őket és biztonságban tudhatják gyermekeiket.
Fontos, hogy a gyermekek elfogadják életrendjük részeként a bölcsődei környezetet, jól érezzék magukat a társak között, bizalommal forduljanak a felnőttek felé, legyenek öntudatosak, érdeklődők és érezzék, hogy gondoskodó szeretettel veszik őket körül.
Tudjuk, hogy mindehhez a kölcsönös bizalom, az együttműködés csak alap lehet - melyhez szükséges az is, hogy tervszerűen, körültekintően szervezzük meg a gyermekek számára a bölcsődei életet.

Nevelőmunka az óvodában

A gyermekekkel. az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik Az óvodapedagógus joga, hogy az óvodában a nevelőtestület által elfogadott helyi nevelési programot szakmailag önállóan valósítsa meg.

Óvodánkban a hátrányos helyzetű gyermekeket, valamint, ha a fejlődésbeli elmaradás mértéke megengedi, a társakkal való együttes nevelést, a sajátos nevelési igényű gyermekeket is együtt neveljük társaikkal az alapító okiratban meghatározottak szerint.

Óvodai nevelésünk célja:

Az érzelmi biztonság burokrendszerében, nyugodt, élmény gazdag, tevékenységre ösztönző környezetben, a gyermeki személyiség harmonikus, sokoldalú fejlődésének, a személyiség kibontakozásának elősegítése, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve, a differenciált, minden gyermeket megillető egyéni bánásmód lehetőségeire építve.

Hozzájárulni a gyermekek azonosságtudatának mielőbbi megalapozásához a helyi néphagyományok továbbéltetése, átörökítése révén.

Valljuk: Az óvoda akkor fejleszti igazán a kisgyermeket, ha érzelmileg meleg, biztonságos környezetet; szabad, nyugodt légkört; a gyermeki közösségben életkorának és fejlettségének megfelelő, sokszínű tevékenységet; jó mintát biztosítunk számára.

Általános nevelési feladatunk:

Az óvodáskorú gyermek testi - lelki szükségleteinek kielégítése.

Ezen belül:
-     az egészséges életmód alakítása,
-    az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
-     az értelmi nevelés, fejlesztés,
-    az anyanyelv fejlesztése,
-    az integrált nevelés,
melyre programunk sajátos tartalom és eszközrendszerével messzemenően törekszik.

Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolja a Galga - mente gazdag néphagyománya. Évek óta elköteleztük magunkat a néphagyomány-ápolás iránt. A lakóhelyünkön fellelhető hagyományok közül azokat építettük be a nevelés folyamatába, amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Kihasználva ezt az érzelemre ható eszközrendszert, mely gazdagítja, színesebbé teszi mindennapjainkat; mely által olyan élményekhez juttatjuk gyermekeinket, amelyek szülőföldjéhez, otthonához kötik, életre szóló örökséget nyújtva számukra.

Az óvodai élet tevékenységformái:

A tevékenységek között első helyen a játék áll! Azt semmi mással nem lehet helyettesíteni. Az óvodás legfőbb dolga, hogy játsszon, – s ezáltal fejlődjön. A gyermeki személyiség alakulásához a többi tevékenységi forma is hozzájárul- a mese-vers, ének-zene, énekes játék, a külső világ tevékeny megismerése, a rajzolás, mintázás, kézimunka, a munka, a tanulás jelen vannak mindennapjainkban.
Óvodánkban az alábbi népszokások felelevenítése, jeles napok megünneplése hagyomány:  Szüret, Szüreti mulatság; Advent; Borbála-nap; Mikulás; Luca; Karácsony; Újesztendő; Vízkereszt; Farsang; Gyertyaszentelő; Sándor, József, Benedek; Virágvasárnap; Húsvét; Májfa állítás; Medárd; Kislagzi  A szüreti bál és a kislagzi kiemelkedő esemény óvodánkban, melyeken népviseletbe öltözünk.  A gyermek életének jeles napjai, egyéb ünnepeink rendezvényeink: Nemzeti ünnep; Anyák napja; Gyermeknap; Kihívás napja; A gyermekek születésnapjának megünneplése; Évzáró; Környezet és természetvédelemhez kapcsolódó ünnepek

Az óvoda szolgáltatásai:
Térítési díj nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
fakultatív hit és vallásoktatás; logopédia, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása gyógypedagógus szakemberrel

Egyéb:
Gyermekelőadások látogatása; egyéb a csoportok által szervezett kirándulások, közös programok

Az óvodai élet megszervezése:
Az óvodai csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a jelentkező gyermekek létszámát, életkorát; a gyermekek személyiségét, szociális összetételét; a szülők igényeit, a nevelőtestület véleményét. Ezek alapján a csoportok szerkezete lehet: azonos életkor szerint szerveződő (osztott) és/vagy vegyes életkor szerint szerveződő (részben osztott vagy osztatlan). Programunk megvalósítható bármely szervezeti keretek között.   

Gyermekvédelem az intézményben

Az óvodában minden gyermek „MÁS”

Különböznek egymástól testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalatokban, értelmi képességeik, nyelvi kifejező készségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük, aktivitásuk terén.
Egyéni fejlődési eltéréseik nagy szóródást mutatnak. Ez természetes jelenség. Differenciált egyéni bánásmódra, tehát minden gyermeknek szüksége van.

A gyermekek védelme esélyegyenlőségének biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív környezeti hatások - társadalmi, kulturális hátrányok gátolják.
Ezen kisgyermekek érdekében a családokkal közösen, kerestük az egyedi gondokra, problémákra a megoldás módját.

Különös figyelmet fordítottunk a sérült kisgyermekek nevelésére, közösségbe való beilleszkedésére.
A gyermekek szívesen járnak óvodába, a szülők biztonságban tudják gyermekeiket, bizalommal várják, a közösség nyújtotta fejlődési lehetőség jótékony hatását.
Óriási eredmény számukra, hogy a 2008/2009-es nevelési évben a személyre szóló, speciális segítséget is megkapják óvodánkban.

A tehetségek gondozása a helyi nevelési programunk szerint kiemelt feladat

Tehetségesnek tekintjük, azt a gyermeket, aki valamely nevelési területen az átlagtól eltérő kiemelkedő képességgel rendelkezik.

Az óvodai élet a maga kiegyensúlyozott, biztonságos, elfogadó légkörével felszínre hozza a többet mutató gyermek adottságait, képességeit. Megfelelő neveléssel, tág cselekvési szabadságot adva- a családdal együtt- lehetőséget biztosíthatunk a tehetség csíráit hordozó gyermekeknek a kreatív újat teremtő felnőtté váláshoz.

E cél elérésére rendkívül hatékonyan működik az óvodában a különböző életkorú gyermekek egy csoportban való nevelése.

E csoportszervezési szervezési mód ad lehetőséget arra, hogy a mikro csoportos tevékenykedtetés, tanulási folyamat szervezése során az óvodapedagógus különös figyelemmel legyen a különböző képességű, és érdeklődésű gyermekekre.

Minőségbiztosítás az intézményben

Intézményünk 2004-től a feladatok hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységét folytat.
A minőségfejlesztési feladatok végrehajtására, összehangolására minőségfejlesztési csoport működik, mely munkáját meghatározott időpontokban, rendszeresen végzi.

Célunk partnereink igényeinek minél tökéletesebb kiszolgálása.

A minőségirányítási csoport vezetője:    Farkas Ildikó
Tagjai:                Fercsikné Bágyoni Rita
                        Szilágyi Tiborné

Alapítványunk

Neve:        Összefogás Óvodásainkért Közhasznú Alapítvány
Székhelye:     2194. Tura, Dózsa György út 2.

Az alapítvány célja:
Az óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása. A gyermekek foglalkoztatásához szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése. A környezetbarát tudásanyag bővítésével, mozgásfejlesztő eszközök és berendezések, valamint játékok biztosításával a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődésének elősegítése. A tárgyi eszközök megjelenítésével az óvoda szebb és egészségesebb környezetének megteremtése.
Adószám:         18704259-1-13
Számlaszám:     Turai Takarékszövetkezet 65900107-13028312

Csiripelő

„Csiripelő” című óvodai újságunkat, az óvó nénik éltetik, negyedévente jelenik meg.
Azzal a céllal készítettünk, hogy az intézménybe járó családok többet tudjanak gyermekeik életéről,óvodás, bölcsődés mindennapjainkról, s ez által kapcsolatunk még szorosabb, bensőségesebb legyen.

„A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem.
A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőtteknek kötelesség.
A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl.”
( Hűvös Éva )