Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás a felszíni csapadékvíz-rendezési projekt során felmerült műszaki kérdésekről

 

A PM_CSAPVÍZGAZD_2018/52 kódszámú, a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” Alsóerdő sor, Dankó Pista utca, Radics Béla utca, Cinka Panna utca, Fráter Lóránd utca, Hajnal utca, Határ utca, Tárogató utca felszíni csapadékvíz-elvezetési projekt kivitelezése folyamatban van.

A beruházás megkezdése előtt geodéziai felmérés és csapadékvíz-elvezetési tervdokumentáció készült. A beruházás megkezdésekor elsőként a Dankó Pista utcában adódtak problémák, miután az utcaszélesség hosszabb szakaszon 1 méterrel keskenyebb, mint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerinti szélesség. A  mai  szabályozás szerint 12 méternél keskenyebb közút nem alakítható ki. A Dankó Pista és Radics utca átlagosan 7,5 méter szélesek. Így az a megoldási javaslat született, hogy az utcaszélesség biztosítása érdekében ebben a két utcában geotextíliával kibéleljük a kiásott szikkasztó árkokat, kulékaviccsal megtöltjük a terepszinttől 15 cm alatti szintig, majd erre visszahajtjuk a geotextíliát és a tetejére a terepszint magasságáig zúzottkő kerül. Így a szikkasztó funkció működik, és az út szélessége is biztosított.

A Fráter Lóránd utcában az útszélesség megfelelő, azonban az elhelyezett betonlapokat az utca egy szakaszán évekkel ezelőtt az ott lakók megemelték, ezzel nem biztosított, hogy az úttestre jutó csapadékvíz eljusson az út közepén kialakult „vályúban” a Határ útig. Így a hétvégi nagy esőzés után a víz az utca középső szakaszán megállt, megtelt a három db szikkasztó árok. A lakók tegnapi jelzésére délelőtt a Kivitelezővel megtekintettük a helyszínt és az utca középső szakaszán    ezen három ároknak a Dankó Pista utcában már leírt módon történő kialakítása mellett döntöttünk.

Az utca csapadékvíz elvezetésének rendezéséhez hosszabb távon az út hossz-szelvényének a   Zsámboki út irányából a Határ út felé való egyenletes lejtésével lehet megoldást találni, ehhez a betonlapok magasságán az út egyes szakaszain változtatni kell. Ezen feladat jelenleg nem része a projektnek.

A pályázat elbírálásánál fontos szempont volt, hogy a csapadékvíz helyben történő szikkasztása minél nagyobb mértékben valósuljon meg, ez plusz pontokat ért, ha a tervezés során ezt figyelembe vettük. A terület nagy része homoktalaj, mely szikkasztásra kiválóan alkalmas. Elvezetéssel és elfolyással rendelkező árkok csak ott alakíthatók ki, ahol a lejtésviszonyok ezt lehetővé teszik, továbbá ahol rendelkezésre áll befogadó vízfolyás is.

A fentiek alapján a folyamatban lévő kivitelezés során rendszeresen egyeztetünk az érintett utcák lakóival, a Kivitelezővel és eddig minden esetben sikerült olyan megoldásokat találnunk, melyek minden érintett számára elfogadhatók.

Tura, 2020. június 9.

 

                                                                                                                                                             Szendrei Ferenc

                                                                                                                                                             polgármester