Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás

 

Tisztelt Turaiak!

 

A kialakult járványhelyzetben sokan sokféle módon értékelik önkormányzatunk munkáját. Ebben a helyzetben is végezzük a dolgunkat, annak ellenére, hogy naponta nem számolunk be az aktuálisan elvégzett feladatokról, viszont akikért tesszük/tettük a dolgunkat, ők ezt már megtapasztalták.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 70 éven felüliek otthonmaradását célzó Kormányrendelet kihirdetését követően, 2020. március 16-án 950 db személyre szóló levéllel kerestem meg valamennyi 70 éven felüli turai lakost, melyben felajánlottam, hogy ha az otthonában maradást vállalja, önkormányzatunk az általa jelzett igények szerint, az érintett saját költségére elvégzi helyette a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, a postai csekkek feladását.

A személyre szóló levelek kiküldését követően csak néhányan jelezték igényüket a gondoskodásra, ezért 2020.április 6-án megszólítottam a 65 év felettieket is, részükre 700 db személyre szóló levelet kézbesítettünk.

A mai napig 35 fő  65 év feletti személy részére végzi önkormányzatunk a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, egyéb hivatalos ügyeik intézését 3 fő önkormányzati dolgozóval, az igénylők számának növekedése esetére önkormányzatunk rendelkezik további kapacitással.

Az Aqua Fontis Patika vezetőjével napi kapcsolatban vagyunk, az idős emberek részére a háziorvosaik által felírt gyógyszerek kiváltása az első naptól zökkenőmentesen zajlik, ahogyan az idősek segítése okán felmerülő egyéb feladatok ellátása is.

Köszönhető ez a feladatot ellátók maximális odafigyelésének, empátiájának.

 A visszajelzések pozitívak, még azok részéről is, akik nem igényelték ezt a szolgáltatást.

A szociális étkezetést 30 főre továbbra is zavartalanul biztosítjuk a galgahévízi Kiscsuki Kft-től , egyszerhasználatos ételhordók biztosításával, ahogyan az iskolai főzőkonyháról is az előírásoknak megfelelően történik az étkezést igénylő iskolás és óvodás gyermekek ellátása az étel elszállításával, jelenleg 50 fő részére.

Háziorvosaink jelzik, ha közérdekű közlemény közzétételét tartják indokoltnak, a Polgárőrség végzi a feladatát.

Tájékoztatom Önöket, hogy koronavírussal fertőzött turai személyekről Tura város önkormányzata nem rendelkezik információval, ilyen adatot a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya önkormányzatunkkal nem közöl .

Tura,2020.április 16.

 

                                                                                                                      Szendrei Ferenc

                                                                                                                    polgármester