Hírek

Elérhetőségek

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Tura Város lakosságát, hogy Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó pénzügyi támogatás keretében a Pénzügyminisztérium támogatásával megkezdődött városunkban a

 

PM­_CSAPVIZGAZD_2018/52  azonosítószámú,

„Tura déli településrészének csapadékvíz-rendezése” projekt megvalósítása.

 

A projekt során az alábbi utcák felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítése, fejlesztése történik:

 

- Alsóerdő sor

- Határ út

- Cinka Panna utca – Nyár utca

- Hajnal utca,

- Tárogató utca,

- Fráter Lóránd utca

- Dankó Pista utca

- Radics Béla utca

 

 

A terület csapadékvíz-elvezető rendszerének kialakítása hozzájárul a terület vízkár veszélyeztetettségének  csökkentéséhez, javítja a településrész környezeti állapotát. A beruházással a területen keletkező csapadékvizek helybentartása szabályozottan megvalósul.

 

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja:                        2020.április 27.

A támogatott tevékenység tervezett befejezésének időpontja:            2020.október 23.

A támogatás összege: 64,69millió Ft

 

Kivitelező: Bácskay Elemér egyéni vállalkozó, 2194 Tura, Kossuth Lajos út 8.

 

A projekt Tura Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közutakon valósul meg.  A műszaki tervdokumentáció -mely geotechnikai jelentésen és a helyszíni terepviszonyokat mutató geodéziai felmérés alapján készült- rendelkezésre áll. A projekt teljes egészében illeszkedik a Pest megye területén érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez. E szerint a belterületi csapadékvíz-gazdálkodás célja a csapadékvíz szabályozatlan lefolyásának megszüntetése, és az abból származó szennyezések megszüntetése. A tervezett beruházás e célnak megfelel, szolgálja a felszíni és felszín alatti vizek védelmét és a belterületi vízvisszatartást elősegíti. A csapadékvíz helybentartásával a természetes beszivárgás kihasználásával a talajvíz pótlása megvalósul.

 

A projekt eredményeként 1851,50 m hosszban megvalósul a felszíni csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, 136,16 fm-es szakaszon a meglévő árok felújítása.

 

A településrészen a tervezéssel érintett utcákban jelenleg több, mint 200 lakóingatlan van. A projekt megvalósításával jelentős mértékben javul az ingatlanok megközelíthetősége, a közutak és, a terület környezeti állapota, így a település elmaradott részének fejlődéséhez jelentősen hozzájárul.