Hírek

Elérhetőségek

Római Katolikus Plébánia

Nagyboldogasszony Egyhazközség honlapja

Tura helység neve első ízben 1220-ban szerepel a Váradi Regestrumban.

A Váci Egyházmegyei Almanachban 1320-as évszámmal jelzik, hogy Turán a Mennybe fölvett Boldogasszony tiszteletére épült templom van. Azon vitatkoznak, hogy az 1331-es Pápai Tizedjegyzékben szereplő Jakab pap, Tura helység plébánosa volt-e, de a török időkből is említik az összeírások György pap nevét. Mindenesetre 1702-től állandó plébánosa van.

Templomát többször átépítették. Legutóbbi nagy átépítés, ami stílusát, jellegét egészen megváltoztatta, 1911-ben történt. Egyszerű, tágas nagy helység. 1972-ben alakították ki a II. Vatikáni Zsinat kívánta liturgikus teret, szembemiséző oltárt, ambót, és szentségházat, Dr. Nemcsics Antal egy. tanár tervei szerint. Az ő alkotása a szentély nagy Krisztus mozaik képe, és a keresztúti állomások csempére készített zománcképei is. 1983-1987-ig teljes belső és külső felújítás történt. Akkor kapta kazettás mennyezetét, a magyar szentjeinket is ábrázoló színes üvegablakokat, díszes világítást. A tervezője Dr. Kákonyi Asztrik ferences festőművész volt.

Az egyházközség ma is eleven hitéletet él. 1991-ben új Plébániát építtetett saját erőből. Szépen működő Énekkarunk, Cserkészcsapatunk van. Az iskolában a gyerekeknek kb. 2/3-a részesül hitoktatásban.

Ünnepeinket szépen megtartják, - bár az eltemetett buzgó hívek helyét csak hiányosan pótolják. Igen nagy számú etnikai kisebbség (cigányság) is él helységünkben, akik örvendetes módon szép számmal bekapcsolódnak a vallási életbe. Pl. 56 elsőáldozó közül, 19 olyan cigány fiú és lány volt, akik rendszeresen részt vettek hitoktatáson és szentmisén is. 1998-ban a Zsámboki úti telep mellett ők maguk állíttattak útszéli nagy keresztet, amit igen nagy becsben tartanak, állandóan virággal díszítve)

Szentmiséink rendje:
Hétköznap: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat este 7 óra (télen este 6)
Szerdán: reggel 6.20
Vasárnap: reggel 7 óra és 1/2 11 óra

Hivatalos ügyek intézésére hétfőtől-péntekig d.e. 9-11 óráig van lehetőség. Természetesen sürgős esetben - ha a kötelesség máshová nem szólít - más időpontban is rendelkezésre állunk, főleg súlyos beteg ellátására.
Ünnepi keresztelés minden hónap utolsó vasárnapján van. Előtte való vasárnap pedig 1/2 12-kor a templomban keresztelési oktatást tartunk.
Házasságkötésre közös jegyes előkészítő tanfolyamot szervezünk a bp-i Nagycsaládosok Egyesületének előadóival Január és Február 2. és 4. vasárnapján délután a plébánián.

Turához tartozik még Vácszentlászló.
Ott kedden és csütörtökön este 1/2 6-kor (télen 1/2 5-kor),
vasárnap pedig 1/2 9-kor van szentmise!
Ügyintézés a szentmisék után a templomban, vagy a turai plébánián lehetséges.

A Plébánia címe:
Rk.Plébánia 2194 Tura, Köztársaság utca 1.
Telefon: 28/580-215, Fax: 28/580-216

Plébános: Palya János
Kántor-karnagy: Tóth Péter
Hitoktatók: Barczi Zsolt – Kutiné Sára Éva és Tóth Péter (kántor)
Sekrestyés: Lukács István (temetkezési vállalkozó is)
Az Egyházközség világi elnöke: Köles Mihály, Tura, Kossuth L. út 118