Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülése

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2020. január 29-én (szerda) 9:00 órakor

ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem Tura, Petőfi tér 1.

 

N A P I R E N D

1. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

2. Javaslat Tura Város Önkormányzata kormányzati funkciói körének bővítésére a törzskönyvi nyilvántartásban

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3. Javaslat Tura város 2020. évi közbeszerzési tervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi épülettömbje tetőszerkezetének felújításához kivitelező kiválasztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

Tura, 2020.január 23.

          

                                                                                                dr. Vígh Judit sk.                                          

                                                                                   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke    

 

 

A kiadmány hiteléül:  Bercsényiné Petényi Edina

 

 

 

Meghívót kapják:

Pénzügyi Bizottság tagjai:

                              dr. Vígh Judit Tura,Rákóczi u. 90.                                         

                              Gyenes László Zsámboki út 22.

                              Gregori Ákos Tura, Galgahévízi u. 54.

                              Tóth István József A. u. 5.

                              Budai Attila Tura, Jókai u. 9.

Meghívott:            Szendrei Ferenc polgármester

                             Juhász Sándor alpolgármester

                             Marosvölgyi János alpolgármester

                             Dolányi Róbertné jegyző

                             Imró Ildikó aljegyző

                             Fülöpné Csépányi Mariann Pénzügyi Irodavezető