Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: törvény) 49.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján Tura Város Önkormányzata a 2018/2019. nevelési évre az óvodás korúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

 

Óvodai beiratkozás ideje: 2019.május 13-17-ig, naponta 8-16 óráig

 

Beiratkozás helye:

 

 Kastélykerti Óvoda 2194. Tura, Kossuth Lajos út 36.

 Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György út 2.

     

 

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
   
  A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.
   
  2015. szeptember 1. napjától a törvény 8.§ (2) bekezdése értelében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
   
  Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.
   
  A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. június 6-ig köteles arról írásban értesíteni Tura Város Jegyzőjét.
   
  Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb a beiratkozás után az utolsó határnapot követő 21. munkanapig köteles tájékoztatni a szülőt.
  A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
   
   
  Intézményvezetők
   
  Tájékoztató az óvodák működési (felvételi) körzetének meghatározásáról
   
   
  A közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározta és közzéteszi az óvodák, működési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda nem tagadhatja meg
   
  Kastélykerti Óvoda (2194. Tura, Kossuth Lajos út 36.) felvételi (működési) körzete az alábbi utcákból áll:
  Csendes utca., Délibáb utca, Erdész utca, Kossuth Lajos út, Park utca, Szövetség utca, Temető utca, Vásár utca, Akácos utca, Alsóerdő sor, Bocskai János utca, Gábor Áron utca, Iskola út, Arany János utca, Holló köz, Vörösmarty Mihály utca, Gyóni Géza utca, Tavasz utca, Cinka Panna utca, Tárogató utca, Határ utca, Rajkó utca, Nyár utca, Zsámboki út, Jókai utca, Báthory utca, Liszt Ferenc utca, Mártírok útja, Munkácsy Mihály utca, Régi vásártér utca, Sport utca, Aradi Vértanúk utca, Hősök útja, Tüzér utca
   
  Többsincs Óvoda és Bölcsőde (2194. Tura, Dózsa György út 2.) felvételi (működési) körzete az alábbi utcákból áll:
  Madách Imre utca, Vasút út, Nyárfa utca, Árpád utca, Alkotmány utca, Honvéd utca, Bajcsy- Zsilinszky Endre utca, Bem József utca, Szegfű utca, Ibolya utca, Mária utca, Verseny utca, Dobó István utca, Szent István út, Patak utca, Éva utca, Gyár utca, Galga út, Köztársaság utca, Radnóti Miklós utca, Toldi Miklós utca, Bartók Béla utca, Magdolna utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca, Rákóczi Ferenc út, Galgahévízi út, Kenderföld utca, József Attila utca, Széchenyi István utca, Hőforrás utca, Bacsó Béla utca, Puskin tér, Tó köz, Lehel utca, Ybl Miklós utca, Búbosbanka utca, Harkály utca, Pacsirta utca, Hajnal utca, Radics Béla utca, Fráter Lóránt utca, Dankó Pista utca, Bartók Béla tér, Béke utca, Damjanich utca, Elnök út, Galábos utca, Hatvani út, Katona utca, Nefelejcs utca, Fűzfa utca, Petőfi Sándor tér, Rózsa utca, Szabadság utca, Szele Andor utca, Szent János sor, Szőlő utca, Tabán út, Táncsics Mihály utca, Templom köz, Thököly út, Dózsa György út, Tövis utca, Vácszentlászlói út, Táncsics Mihály köz, Seregély utca, Dr. Király János utca, Szajkó utca
   
  Szabad férőhely esetén az Aszódi és Gödöllői Kistérség/Járás települései.