Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Városfejlesztési és Környezwtvédelmi Bizottság ülésére

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

MEGHÍVÓ

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2020. szeptember 29-én (kedd) 900 órakor

ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Tura, Petőfi tér 1.

 

  • N A P I R E N D

 

  1. Javaslat a DAKÖV által üzemeltetett közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás 2021-2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terve Beruházási, Felújítási és Pótlási Tervrészeinek elfogadására
  1. Szendrei Ferenc polgármester
  2. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

  1. Javaslat Lukács István egyéni vállalkozóval kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítására
  1. Szendrei Ferenc polgármester
  2. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

  1. Javaslat a Tura, Mártírok utca, Temető utca és Csendes utca burkolat-felújításához nyertes ajánlattevő kiválasztására
  1. Szendrei Ferenc polgármester
  2. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

Egyebek, tájékoztatók

 

Tura, 2020. szeptember 25.                                                                                Gregori Ákos sk.

                       

                                                                                                                          Bizottság elnöke