Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésére

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

MEGHÍVÓ

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2020. június 30-án (kedd) 900 órakor ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Tura, Petőfi tér 1.

 

  •                                                                                                 N A P I R E N D

 

 

1.Javaslat Tura Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

2.Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás kérelmére tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

 

3. Javaslat a Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó döntésekre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

 

4. Javaslat lakó- és pihenőövezeti tábla kihelyezésére a 2019. évben útépítéssel érintett utakra

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

 

5. Javaslat a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

 

6. Javaslat a települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben új jogcímek létrehozásáról szóló 1065/2020. (II. 28.) Korm. határozata 1. melléklete szerint Tura város infrastrukturális fejlesztési céljainak támogatására nyújtott 355 236 167 Ft felhasználási tervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és KörnyezetvédelmiBizottság

 

7.Javaslat a Tura 2282 hrsz. Táncsics köz tulajdonjogi helyzetének rendezésére, út önkormányzati tulajdonba vételére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

 

8.Javaslat a turai 4754 hrsz. alatti ingatlan kisajátítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

 

 

 

 

9.Javaslat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. fejezete, 2. pontja, a), b), c) alpontjai szerint „Az önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 30 M Ft összegű pályázati kiírásra pályázat benyújtására (Kastélykerti óvoda fejlesztése)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és KörnyezetvédelmiBizottság

 

 

10.Javaslat „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című támogatott pályázat kivitelezőjének kiválasztására (gyermekorvosi, védőnői rendelők felújítása)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és KörnyezetvédelmiBizottság

 

 

 

 

 

Tura, 2020. június 25.                                                              Gregori Ákos sk.

                       

                                                                                               Bizottság elnöke

 

 

Meghívót kapják: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai:

   Elnöke:Gregori Ákos Galgahévízi u. 54.

                 Tagjai: Lukács István Rákóczi u. 67.

dr. Vígh Judit Rákóczi u. 90.

                            drDobos László Thököly u.26.

                              Szikura Tamás Magdolna u.11.

 

       Meghívottak:

                              Szendrei Ferenc polgármester

                              Juhász Sándor alpolgármester

                               Marosvölgyi János alpolgármester

 Dolányi Róbertné jegyző

                             Müller Gabriella önkormányzati főmérnök

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Gólya Péterné ig.e