Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Tura Város Képviselő-testületének alakuló ülésére

Tura Város Polgármestere

2194. Tura, Petőfi S. tér 1.

 

Szám: TPH- 7269 /2019.

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Képviselő-testületének 2019. október 30-án (szerdán) 18,00 h-kor tartandó alakuló ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Tura, Petőfi S. tér 1.)

 

N A P I R E N D

 

  1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2019. október 13-i önkormányzati   választások  végleges eredményéről, megbízólevelek átadása

   Előadó: Nagyné Seres Terézia, HVB elnöke

 

  1. Képviselők eskütétele

 

  1. Szendrei Ferenc polgármester eskütétele

 

  1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013 (II.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó döntés meghozatala

 

  1. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

 

  1. Javaslat a bizottságok elnökeinek, tagjainak, nyílt szavazással történő megválasztására, a bizottságok nem képviselő, külsős tagjainak eskütétele

   Előadó: Szendrei Ferenc polgármester                                       

                                                                                                                                                                                  

  1. Javaslat alpolgármesterek titkos szavazással történő megválasztásához szavazatszámláló bizottság elnökének és 2 tagjának megválasztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester                                                                                                   

 

  1. Alpolgármesterek megválasztása, alpolgármesterek eskütétele

   Előadó: szavazatszámláló bizottság                                                                                                   

 

  1. Javaslat alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítására

   Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

  1. Javaslat tanácsnok megválasztására, tanácsnok eskütétele

   Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

   Egyebek, tájékoztatók

Tura, 2019. október 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Szendrei Ferenc     

                                                                                                                                                                                       polgármester