Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2020. szeptember 30. (szerda) 09:30 órakor

ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Tura, Petőfi tér 1.

 

N A P I R E N D

 

1. Javaslat a DAKÖV által üzemeltetett közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás 2021-2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terve Beruházási, Felújítási és Pótlási Tervrészeinek elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

2. Javaslat Lukács István egyéni vállalkozóval kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3. Javaslat a Tura, Mártírok utca, Temető utca és Csendes utca burkolat-felújításához nyertes ajánlattevő kiválasztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

Tura, 2020. szeptember 25..

         

 

                                                                                                dr. Vígh Judit sk.                                          

                                                                                   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke