Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2020. július 02. (csütörtök) 8:30 órakor

ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Tura, Petőfi tér 1.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

 

1. Javaslat Tura Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

2. Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás kérelmére tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3. Javaslat a Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására,  közszolgáltatási feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó döntésekre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,

 

4. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (előirányzat módosítás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

5. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (zárszámadás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

6. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzés éves összegző jelentésére és a belső kontrollrendszer  működtetéséről szóló nyilatkozat elfogadására

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

7. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára készített intézkedési terv elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

8. Javaslat a Kastélykerti Óvoda és Konyha belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

9. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár belső ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

10. Javaslat Tura Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata  elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

11. Javaslat a települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben új jogcímek létrehozásáról szóló 1065/2020. (II. 28.) Korm. határozat 1. melléklete szerint Tura város infrastrukturális fejlesztési céljainak támogatására nyújtott 355 236 167 Ft felhasználási tervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

12. Javaslat kóbor ebek befogására, gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó  szerződésre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

13. Javaslat a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló  elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

14. Javaslat a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás vagyonfelosztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

15. Javaslat a Tura 2282 hrsz. Táncsics köz tulajdonjogi helyzetének rendezésére, út önkormányzati tulajdonba vételére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

16. Javaslat a turai 4754 hrsz. alatti ingatlan kisajátítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

17. Javaslat önkormányzati lakás bérlőkijelölésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

18. Javaslat a turai 184 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

19. Javaslat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. fejezete, 2. pontja, a), b), c) alpontjai szerint „Az önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 30 M Ft összegű pályázati kiírásra pályázat benyújtására (Kastélykerti óvoda fejlesztése)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

20. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.12.)önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

21. Javaslat „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”” című támogatott pályázat kivitelezőjének kiválasztására (gyermekorvosi, védőnői rendelők felújítása)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

Tura, 2020.június 24.

         

                                                                                                dr. Vígh Judit sk.                                          

                                                                                   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke    

 

 

A kiadmány hiteléül: Bercsényiné Petényi Edina

                                   ig.ea.

 

Meghívót kapják:

Pénzügyi Bizottság tagjai:

                              dr. Vígh Judit Tura,Rákóczi u. 90.                                         

                              Gyenes László Zsámboki út 22.

                              Gregori Ákos Tura, Galgahévízi u. 54.

                              Tóth István József A. u. 5.

                              Budai Attila Tura, Jókai u. 9.

Meghívott:            Szendrei Ferenc polgármester

                             Juhász Sándor alpolgármester

                             Marosvölgyi János alpolgármester

                             Dolányi Róbertné jegyző

                             Imró Ildikó aljegyző

                             Fülöpné Csépányi Mariann Pénzügyi Irodavezető 

                            Müller Gabriella önkormányzati főmérnök