Hírek

Elérhetőségek

Meghívó a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

MEGHÍVÓ

A  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2019. november 13-án (szerda) 13 órakor

ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Tura, Petőfi tér 1.

 

 

    1. A P I R E N D

 

 

 

1. Javaslat az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008. (IV..30.) önkormányzati rendelet módosítására

  1. Szendrei Ferenc polgármester
  2. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

  1. Javaslat Tura Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervére.
  1. Dolányi Róbertné jegyző
  2. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

  1. Javaslat a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának  módosítására.
  1. Szendrei Ferenc polgármester
  2. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

4. Javaslat Tura, Park út 39. szám alatti bérbeadott ingatlanra vonatkozó döntésre.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

5. Javaslat a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/42 azonosítójú nyertes bölcsőde pályáztat építész kiviteli terveinek megrendelésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

6. Javaslat a Telenor Magyarország ZMRt.-vel kötendő bérleti szerződésre.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

7. Javaslat a Tura Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötésére.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

8. Javaslat szálloda építéshez előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítésére ajánlattevők kiválasztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

 

Tura, 2019. november 8.

         

                                                                                                dr. Vígh Judit sk.                                          

                                                                                   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke    

 

 

A kiadmány hiteléül:  Bercsényiné Petényi Edina

 

Meghívót kapják:

Pénzügyi Bizottság tagjai:

                              dr. Vígh Judit Tura,Rákóczi u. 90.                                         

                              Gyenes László Zsámboki út 22.

                              Gregori Ákos Tura, Galgahévízi u. 54.

                              Tóth István József A. u. 5.

                              Budai Attila Tura, Jókai u. 9.

  Meghívott:           Szendrei Ferenc polgármester

                             Juhász Sándor alpolgármester

                             Marosvölgyi János alpolgármester

                             Dolányi Róbertné jegyző

                             Imró Ildikó aljegyző

                             Fülöpné Csépányi Mariann Pénzügyi Irodavezető