Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1. 

 

M E G H Í V Ó

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülését 2024. május 16-án (csütörtök) 14,00 órára összehívom. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

 

N A P I R E N D

 

1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához 

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

2. Javaslat Tura Város Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló  elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához 

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

4. Beszámoló Tura város 2023. évi tűzvédelmi helyzetéről

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Horváth Gábor tű.alezredes, tűzoltósági tanácsos, parancsnok

 

5. Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári részlegének 2023. évi tevékenységről, a 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Bodáné Majoros Henrietta intézményigazgató

 

6. Belső kontrollrendszer 2023. évi működtetéséről szóló nyilatkozat elfogadása

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

 

7. Javaslat Tura Város 2023. évi belső ellenőri összefoglaló jelentése elfogadására

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

 

8. Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kastélykerti Óvoda és Konyha Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

9. Javaslat a Hevesy Gyögy út 1. szám alatti önkormányzati lakás más célú hasznosítására 

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

 

10.  Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

11.  Tura Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

12. Településrendezési eszközök módosítása – tervindításához szükséges együttes határozat meghozatala

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

13. Tura város Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Erdész utca 13. (1758/1 hrsz) hátsókertje érdekében kijelölése kerülő építési hely vonatkozásában

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

14. Tura város településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása a Haraszti major gazdasági területén és a szükséges csereerdő kijelölés a Zsámboki major területének keleti határán című tervmódosítással kapcsolatban meghozatalra kerülő határozatról (a Környezeti értékelés készítésével kapcsolatos döntés meghozásáról, a partnerségi-lakossági egyeztetés lezárásáról és a terv záróvéleményezési szakaszának megkezdéséről)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

15. Javaslat a Tura 042/35 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

16. Javaslat a Turai Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46 §. (2) bekezdésének b) pontja alapján, zárt ülésen tárgyalja:

 

17. Javaslat közalkalmazott nyugdíjazása miatti felmentésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

Egyebek, tájékoztatók

 

Tura, 2024. május 10.

 

 

                                                                                                      Szendrei Ferenc

                                                                                                          polgármester