Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere
2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

M E G H Í V Ó

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülését 2024. február 14-én (szerda) 10,00 órára összehívom. 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

N A P I R E N D

1. Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2. Javaslat Tura Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelethez kapcsolódó kitekintő határozat elfogadására
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

3. Javaslat a Kastélykerti Óvoda és Konyha, valamint a Többsincs Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

4. Javaslat a Kastélykerti Óvoda és Konyha alapdokumentumainak jóváhagyására (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend) (terjedelme okán elektronikusan megküldve) 
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

5. Javaslat a Tura, Kaszinó tér 1. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének módosítására
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

6. Javaslat a Turán kialakítandó Kormányablak (Járási Hivatal) működése érdekében ingatlan ingyenes használati megállapodására, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat elhelyezésére
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

7. Javaslat Kutiné Farkas Andrea tulajdonát képező Tura 1165/101 hrsz. alatti ingatlanon fennálló beépítési kötelezettség törlésére irányuló kérelme ügyében
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

8. Javaslat Tura Város TRE módosítására a Haraszti major gazdasági területén és a szükséges csereerdő kijelölés és a Zsámboki major területének keleti határán c. tervmódosítására
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

9. Javaslat a Tura 0343/24 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlésére irányuló kérelem ügyében
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

10. Javaslat Polgármester 2024. évi szabadsága időarányos ütemezésének elfogadására
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

11. Tájékoztatás Polgármester 2023. évi szabadsága igénybevételéről
Egyebek, tájékoztatók

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46 §. (2) bekezdésének a) pontja alapján, zárt ülésen tárgyalja:

12.  Közterület- használati engedély iránti kérelem (önkormányzati hatósági ügy) 
Előadó: Szendrei Ferenc polgármester


Tura, 2024. február 9.


                                                                                                     Szendrei Ferenc
                                                                                                       polgármester