Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 

 

 

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2019. július 3-án (szerda) 14,00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

 

N A P I R E N D

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (előirányzat módosítás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

2. Javaslat a „Belterületi útépítés 2019.” elnevezésű projekt kivitelezési szerződésének módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3. Kertészné dr. Altmár Erika praxisjoga elidegenítésére vonatkozó szándékának bejelentése

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Meghívott: Kertészné dr. Altmár Erika

                   dr. Tóth Ilona Aranka

 

4. Javaslat szálláshely szolgáltatóhely létrehozására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

Egyebek, tájékoztatók

 

 

Tura, 2019. június 28.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc 

                                                                                                            polgármester