Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülését 2023. október 31-én (kedd) 10,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

N A P I R E N D

 

1. Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Javaslat a településrendezési eszközök módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Gajdos István okl.építészmérnök, tervező (A.D.U. Építész Iroda Kft.)

Marsalné Kovács Judit megbízott főépítész

 

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Gajdos István okl.építészmérnök, tervező (A.D.U. Építész Iroda Kft.)

Marsalné Kovács Judit megbízott főépítész

 

4. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira, eskütétel

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

Meghívott: Bertók Béláné, Drégeli Miklós, Simáné Meleg Anna Mária, Tóth Lászlóné, Tóthné Csörgi Mária

 

5. Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

Egyebek, tájékoztatók

Tura, 2023. október 24.

 

                                                                                                       Szendrei Ferenc

                                                                                                          polgármester