Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülését 2023. február 28-án (kedd) 10,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Javaslat az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi-és Szociális Bizottság

 

3. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

4. Javaslat a Díszpolgári cím, valamint a Turáért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

5. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

6. Javaslat Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa 2023. március 6-i Társulási Tanácsi ülése napirendjeinek elfogadására (2023. évi költségvetés, 2023. évi belső ellenőrzési terv, 2023. évi közbeszerzési terv

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

8. Javaslat HÉSZ+SZT módosításához tervező kiválasztására

(helyszíni kiosztás/szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

Egyebek, tájékoztatók

 

Tura, 2023. február 24.

 

 

                                                                                               Szendrei Ferenc

    polgármester