Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülését 2022. április 27-én (szerda) 10,00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. A közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezekkel kapcsolatos feladatokról szóló Gödöllő Közrendvédelmi Osztály Tura Körzeti Megbízott Alosztály Parancsnoka által készített és a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője által jóváhagyott 2021. évi beszámoló

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Szigeti János r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

                  Nagy Gábor r. százados, KMB alosztályvezető

 

3.Beszámoló Tura város 2021. évi tűzvédelmi helyzetéről

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Horváth Gábor tü. alezredes, tűzoltósági tanácsos, parancsnok

 

4. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

5. Javaslat Tura Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervére és közbeszerzési statisztika elkészítésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

6. Javaslat Pálinkás Ildikó egyéni vállalkozóval kommunikációs tevékenységre kötött megbízási szerződés módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a Turai Hírlap szerkesztőbizottsági tagjaira

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Tóth Anita felelős szerkesztő

 

8. Javaslat a Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője munkabérének módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

9. Javaslat a Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.-vel megkötött karbantartási és üzemeltetési közfeladatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

10. Javaslat településnév használattal kapcsolatos kérelemre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

11. Javaslat a Kutya Mentsvár Alapítvány évente egyszeri többlettámogatási igénylésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

12. Javaslat Gólya József termőföld bérbeadási kérelmére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

13. Javaslat a turai 1926/4 hrsz. alatti ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonból való átsorolása forgalomképes üzleti vagyonná

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

14. Javaslat Hajdu Benedek területvásárlási kérelmére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

15. Javaslat Dr. Albert Andrea háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi-és Szociális Bizottság

 

16. Javaslat Dr. Lévai Mária házi gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi-és Szociális Bizottság

 

17. Javaslat dr. Juhász Gabriella háziorvossal kötendő előszerződésre a praxisjogról

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi-és Szociális Bizottság

 

18. Javaslat a településrendezési eszközök módosításával összefüggő döntésekre

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

19. Javaslat településrendezési szerződések megkötésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

20. Javaslat a kisajátítást megelőző adásvételi szerződések megkötésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

21. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

22. Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási tanácsi döntéseinek elfogadására (vagyonkezelési szerződés módosítása, Társulási megállapodás módosítása, 2022. évi költségvetés elfogadása, 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása, 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

23. Javaslat a Tura, Galábos utca melletti önkormányzati tulajdonú területen lakóterület kialakítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

24. Tájékoztatás a Tabán úti közterület használat kapcsán érkezett közérdekű beadványról

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

Egyebek, tájékoztatók

 

Tura, 2022. április  25.

 

 

 

                                                                                               Szendrei Ferenc

    polgármester