Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 

 

 

 

 

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2019. június 26 -án (szerda) 15,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Javaslat a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Lajmer György r.alezredes, kapitányságvezető

                   Nagy Gábor Turai KMB alosztály vezető

 

3. Javaslat a DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

4. Javaslat a Tura, Arany János u. 23. szám alatti ingatlan értékesítésére elfogadott határozat módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

5. Javaslat a Tura, Park út 39. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó döntés módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

6. Javaslat a turai 4050/1 hrsz. alatti ingatlan kisajátítása tárgyában hozott 74/2019.(V.30.) képviselő-testületi határozat kiegészítésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a Music-Light Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott Mikrofon Zenei Alapfokú Művészeti Iskola telephelyhasználatának jóváhagyására a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár területén (tulajdonosi hozzájárulás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Seres Tünde intézményvezető

 

8. Tájékoztatás a KEHOP 5.2.9.-16-2017-00177 „Központi Orvosi Rendelő és Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” pályázat elnyeréséről

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

9. Tájékoztatás az épülő turai sportcsarnok önerejével kapcsolatban

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

 

Egyebek, tájékoztatók

 

Tura, 2019.június 24.

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc 

                                                                                                            polgármester