Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2020. szeptember 30-án (szerda) 10,00 órára összehívom.  Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Javaslat a DAKÖV által üzemeltetett közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás 2021-2035. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terve Beruházási, Felújítási és Pótlási Tervrészeinek elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

3. Javaslat a Tájház szakfelügyeleti ellenőrzési jelentésére hozott intézkedési tervben megjelölt feladatok végrehajtására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

4. Javaslat Lukács István egyéni vállalkozóval kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

5. Javaslat a Tura, Mártírok utca, Temető utca és Csendes utca burkolat-felújításához nyertes ajánlattevő kiválasztására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

6. Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kastélykerti Óvoda és Konyha Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

 

Egyebek, tájékoztatók

 

Tura, 2020. szeptember 25.

 

 

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc 

                                                                                                            polgármester