Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 

 

 

 

 

 

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2019. március 27 - én (szerda) 15,00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Beszámoló a Turai Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

 

3. Javaslat Tura város településrendezési eszközeinek módosítására. (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása, Településszerkezeti Terv módosítása)

(az anyag terjedelme miatt elektronikusan kerül kiküldésre)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Marsalné Kovács Judit főépítész

 

4. Javaslat a Turai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadására.

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

 

5. Javaslat önkormányzati állásfoglalásra a 2209 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jogára vonatkozóan

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a Tura név használatára vonatkozó engedély megadására.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2017-2018. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására (az anyag terjedelme miatt elektronikusan kerül kiküldésre)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Szilágyi Józsefné igazgató

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

8. Javaslat a Kastélykerti Óvodában kialakult óvodapedagógusi hiány kezelésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Meghívott: Bertók Gabriella óvodavezető

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

9. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

10. Javaslat a Tura Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő Együttműködési Megállapodás elfogadására.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

11. Javaslat térfigyelő kamerák elhelyezésére vonatkozó döntés meghozatalára.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

12. Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Közművelődési, Köznevelési és Sportbizottság

 

 

Egyebek, tájékoztatók

 

 

 

Tura, 2019. március 22.

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc 

                                                                                                            polgármester