Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésére

Egészségügyi- és Szociális Bizottság

Elnöke

2194 Tura, Petőfi Sándor tér l.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy az Egészségügyi- és Szociális Bizottság 2020. szeptember 02-án (szerdán) ülést tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

Az ülés ideje: de. 08.30 óra

 

N a p i r e n d

 

1./A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 562020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

                        Napirendi pont előadója: Belovai Tiborné igazgatási irodavezető

 

2./ Tura Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2020-2024 .

                        Napirendi pont előadója: Bercsényiné Petényi Edina igazgatási ügyintéző

 

3./ Tájékoztatók, egyebek

                        Napirendi pont előadója: Belovai Tiborné igazgatási irodavezető

 

 

Pontos megjelenésére számítok!

 

Tura, 2020. augusztus 24.

 

 

Lukács István sk.

biz. elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

     Belovai Tiborné

igazgatási irodavezető

 

Tura, 2020. augusztus 24.