Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésére

Egészségügyi- és Szociális Bizottság

Elnöke

2194 Tura, Petőfi Sándor tér l.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy az Egészségügyi- és Szociális Bizottság 2020. június 30-án (kedden) ülést tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

Az ülés ideje: du. 14.00 óra

 

N a p i r e n d

 

1./A települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 2019. évi.

                        Napirendi pont előadója: Belovai Tiborné igazgatási irodavezető

 

2./ Tura Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2020-2024 .

                        Napirendi pont előadója: Belovai Tiborné igazgatási irodavezető

 

 

3./ Tájékoztatók, egyebek

                        Napirendi pont előadója: Belovai Tiborné igazgatási irodavezető

 

 

Pontos megjelenésére számítunk!

 

Tura, 2020. június 23.

 

 

Lukács István sk.

biz. elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

     Belovai Tiborné

igazgatási irodavezető

 

Tura, 2020. június 23.

 

Meghívót kapják: Az Egészségügyi – és Szociális Bizottság tagjai.

 

            Elnök: Lukács István               Rákóczi F. úz 67.

            Tagjai: Takács Pál                   Iskola u. 58.

                        Demény Zsolt              Rákóczi F. út 67.

                        Sápi Zoltánné              Rákóczi F. út 100.

                        Lakatosné Buzás Mariann          Tavasz u.2.

 

Meghívottak:

            Szendrei Ferenc          polgármester

            Marosvölgyi János     alpolgármester

            Dolányi Róbertné       jegyző

            Korsós Attila              egészségügyi tanácsnok