Hírek

Elérhetőségek

Kitüntetések

Turáért Emlékérem, Tura Díszpolgára cím

Kitüntetések:

Tura Önkormányzata 1993-ban a Díszpolgári cím, valamint a Turáért Emlékérem alapításáról és adományozásáról döntött. A döntésben kiemelt szempont a közéleti szerepvállalás, a település fejlődésének előmozdítása, mely területen elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át tartó kiemelkedő munka. Fenti elismeréseket lehetőség szerint (de nem kötelező jelleggel) minden évben, az augusztus 20-i Szent István-ünnepségen adja át az önkormányat.

Az előterjesztést a mindenkori kulturális bizottság végzi, az odaítélésről szóló döntést a mindenkori képviselő-testület 2/3-os többséggel hozza. Ennek értelmében az alábbi személyek kapták meg az elismeréseket:

 
1994. évben Turáért Emlékérem:

 • Katona Józsefné - nyugdíjas pedagógus
 • Gál Menyhértné - nyugdíjas pedagógus
 • Chikán Ernő - nyugdíjas pedagógus
 • Fekete László - nyugdíjas zeneiskolai tanár

 
1995. évben Turáért Emlékérem:

 • Bagó Mihályné - nyugdíjas pedagógus
 • Szász Sándorné - nyugdíjas pedagógus
 • Pásztor Józsefné - nyugdíjas pedagógus
 • Lukács Vilmos - nyugdíjas villanyszerelő és egyháztanácsi elnök
 • Tura Díszpolgára: Sára Sándor - operatőr, filmrendező

 
1996. évben Turáért Emlékérem:

 • Bárdy Józsefné - nyugdíjas pedagógus
 • Benke Sándor - nyugdíjas mozigépész
 • Tóth József - nyugdíjas népművelő
 • Túróczi Ferenc - nyugdíjas naív képzőművész
 • Tura Díszpolgára Posztumusz: Dr. Kovács Gábor - plébános

 
1997. évben Turáért Emlékérem:

 • Gregori Istvánné - szoknyaszedő
 • Varjú Mihályné - nyugdíjas pedagógus
 • Erdélyi Ágnes - pedagógus
 • Benke István - videótudósító
 • Tura Díszpolgára: Dr. Tóth János - nyug. múzeumig.

 
1998. évben Turáért Emlékérem:

 • Kangyal Józsefné - nyugdíjas óvónő és sportköri gondnok
 • Szilágyi Gáborné - falumúzeumi gondnok és gyűjtemény létrehozó
 • Rácz Péter - nyugdíjas pedagógus
 • Sára Ferenc - népdalkörvezető, furulyaművész, Falumúzeum létrehozója
 • Tura Díszpolgára: Lukács András - plébános

 
1999. évben Turáért Emlékérem:

 • Bozó Györgyné - trukkoló és hímző
 • Pásztor Gábor - nyugdíjas építészmérnök
 • Csatóné Kerek Erzsébet - nyugdíjas szoc.otthon ig.
 • Tura Díszpolgára: Kardoss Imre - nyugdíjas pedagógus és iskolaig.

 
2000. évben Turáért Emlékérem:

 • Jenei Istvánné - kertészmérnök
 • Tura Díszpolgára Posztumusz: Kovács László - kántortanító, Kossuth-díjas népművelő

 
2001. évben Turáért Emlékérem:

 • Kuti Józsefné - nyugdíjas pedagógus
 • Sára Ferencné - nyugdíjas óvónő, óvodavezető
 • Varjú Mihály - nyugdíjas építésztechnikus, sportkör elnök
 • Szénási Tibor Bertalan - cigányprímás
 • Tura Díszpolgára: nem került kiadásra

 
2002. évben Turáért Emlékérem:

 • Erdélyi Sándorné - nyugdíjas óvónő, óvodavezető
 • Kiss László - nyugdíjas futballista és sportköri aktivista
 • Tura Díszpolgára: nem került kiadásra

 
2003. évben: nem került kiadásra

2004. évben Turáért Emlékérem:

 • Fekete Lászlóné - nyugdíjas pedagógus
 • Pászti Péter - nyugdíjas pedagógus
 • Seres László - futball edző és sportköri aktivista

 
2005. évben Turáért Emlékérem:

 • Marosvölgyi János vállalkozó
 • Takács Pál nyugdíjas pedagógus
 • Tóth Péter László kántor,karnagy
 • Turai Énekmondók
 • Kiss Margit Zsuzsanna Igazgatási-és Okmányiroda Vezető
 • Tura Díszpolgára: Dr.Varga Marianna néprajzkutató

 
2006. évben Turáért Emlékérem:

 • Diligens Károlyné pedagógus
 • Sára Jánosné nyugdíjas
 • Polonkai Béláné nyugdíjas pedagógus
 • Kiss András nyugdíjas
 • Tura Díszpolgára: Maczkó Mária népdalénekes

 
2007. évben Turáért Emlékérem:

 • Dolányi Anna óvónő
 • Unger Balázs pedagógus
 • Tuka János mérnök
 • Jónás Sándor pedagógus
 • Tura Díszpolgára: Kovács László operatőr

 
2008. évben Turáért Emlékérem:

 • Pászti Péterné ny. pedagógus
 • Gólya József
 • Dózsa Józsefné nyugdíjas
 • Magyarok Nagyasszonya Templomi Énekkar

2009. évben Tura Díszpolgára:

 • Dr. Köles József osztályvezető főorvos

2010. évben: nem került kiadásra

2011. évben:

 • dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár urat: Tura város képviselő-testülete jubileumi emlékplakettel és díszoklevéllel tüntette ki 1998 és 2002 között végzett áldozatos munkája elismeréseként, amellyel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a település elnyerhesse a városi címet.

2012. évben:

 • dr. Király Jánosnak Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete posztumusz Tura Díszpolgára kitüntető címet adományozta, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc idején, a helyi Nemzeti Bizottság elnökeként magas erkölcsiségű emberi helytállásának és megfellebbezhetetlen tekintélyének köszönhetően biztosította a település közrendjét, békéjét és nyugalmát. Az üldöztetés nehéz évei alatt tanúsított szelíd méltóságával példát adott az utókor közéleti szereplői számára.
 • Turáért emlékérem:
 • Jenei Csabáné pedagógus, Szép Turáért Egyesület elnöke
 • dr Baka Gyula háziorvos

2013. évben:  nem került kiadásra

2014. évben

 • Turáért Emlékérem: Köles Mihály – volt képviselő és egyháztanácsi elnök
 • Tura Díszpolgára: Kovács Géza – művészeti főigazgató

2015. évben Turáért Emlékérem:

 • Szarvas László András – nyug. pedagógus, újságíró
 • Tóth István – Galgamenti Mezőgazdasági Kft. elnöke

2016. évben Turáért Emlékérem:

 • Körmendi Miltiádész – Kastélykerti Óvoda mecénása
 • Tóth Lászlóné – Galga COOP Zrt. elnöke

2017.évben Turáért Emlékérem:

     Gólya Istvánné- a Kastélykerti Óvoda vezetője

2018.évben Turáért Emlékérem:

 Lukács Józsefné- nyugdíjas

 Köles Péter   - nyugdíjas pedagógus

 Szilágyi Józsefné- Többsincs Óvoda és Bölcsőde igazgatója

 Lendvai Márton- nyugdíjas pedagógus

 Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület