Hírek

Elérhetőségek

Képviselő testületi döntések a járvány elleni védekezés érdekében

Tura Város Képviselő-testülete 2020. március 16-i, soron kívüli ülésén a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében az alábbi döntést hozta:

2020. március 16. napjától határozatlan időre bezárja a Művelődési Házat és a Könyvtárat. Ezzel egyidejűleg

- az intézmény rendezvényeit törli,

- az intézmény terembérleti tevékenységét felfüggeszti,

- az intézmény udvarán található játszótér működését felfüggeszti.

2020. március 16. napjától , határozatlan időre   a heti kispiac, a nagybani piac, valamint a minden hónap első szerdáján esedékes országos állat- és kirakodóvásár nem kerül megrendezésre.