Hírek

Elérhetőségek

Kedvezményes földgáz igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiállítása

Tisztelt Turai Lakosok!
 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022.szeptember 10-től hatályos 7/A.§-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.

A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan- társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő- családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő ( azaz önálló)lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkeznek.

 

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől.

 

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

 

 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak illetve lakásszövetkezetnek

2.  a kérelmezett ingatlanban minimum 2- maximum 4 lakás található

(lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.
(családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.)

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt, földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem és nyilatkozat nyomtatvány  letölthető Tura Város honlapjáról, illetve átvehető a Hivatal Titkárságán .

A kérelmet és nyilatkozatot kitöltve és aláírva kell a Turai Polgármesteri Hivatalba benyújtani (e-papír felületen, ügyfélkapun,  postai úton  vagy személyesen leadni a Polgármesteri Hivatal Titkárságán).

 

 

Tura, 2022. szeptember 13.

 

 

                                                                                              Dolányi Róbertné

                                                                                              jegyző