Hírek

Elérhetőségek

Igazgatási Iroda

Az iroda munkatársai:

Belovai Tiborné irodavezető
Tel.: 28/581-025 /114
Szilágyi Szilvia ügyintéző
Tel: 28/581-025 /132
Kállainé Dolányi Katalin anyakönyvvezető, hagyatéki ügyintéző
Tel./mellék: 28/581-026 /107

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8.00. - 12.00 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00. - 12.00 13.00 - 16.00

Az Igazgatási Iroda ellátja az alábbi feladatokat:

Ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt alábbi feladatokat

a)    Szociális törvény,valamint végrehajtására kiadott rendeletek,a Gyvt., valamint a végrehajtására kiadott rendeletek , valamint önkormányzat fenti tárgyú rendeletei alapján a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt szociális és gyermekvédelmi feladatokat
b)    a jegyző hagyatéki igazgatással összefüggő feladat-és hatáskörét
c)    az anyakönyvi igazgatással összefüggő feladatokat
d)    a jegyző igazgatási iroda tevékenységét érintő hatósági bizonyítvány kiállításával összefüggő feladatait
m)    az Egészségügyi-és Szociális Bizottság működésével összefüggő adminisztrációs, és döntés előkészítési feladatokat,
n)    az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait
o)    a polgármester hatáskörébe utalt  védelmi igazgatási feladatokat
p)    a jegyző üzletek működésének engedélyezésére, telephely engedélyezésre vonatkozó feladat-és hatáskörét
q)    a szabálysértési hatósági ügyintézéssel,a bírság Sztv.szerinti végrehajtásával összefüggő 2012.április 15.előtt keletkezett szabálysértési hatósági feladatokat
r)    a jegyző lakcímnyilvántartással összefüggő feladatait
s)     a jegyző Ptk-ból eredő, birtokvédelmi igazgatási feladat és hatáskörét
t)    a közérdekű munkavégzés elrendelésével, nyilvántartásával és igazolásával kapcsolatos feladatokat
u)    a jegyző környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladat-és hatáskörét
v)    az önkormányzati nevelési intézmények (óvodák) működtetésével összefüggő tanügy-igazgatási, intézményirányítási feladatokat

 

Általános igazgatási dokumentumok letöltése

Vállalkozás, kereskedelem dokumentumok letöltése