Hírek

Elérhetőségek

Elektronikus kapcsolattartás

Tura Város Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.
Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.
A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata az állammal való elektronikus kapcsolattartás, az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő biztonságos, hiteles dokumentumküldés/fogadás céljából. A Cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára az állam által biztosított, ingyenes elektronikus tárhely, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A cégkapu regisztráció elvégezhető: https://cegkapu.gov.hu
Az E-ügyintézési törvény alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles az ügye során az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni
Az elektronikus ügyintézés keretében a 2016. és 2017. és az azt megelőző adóévről készült iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint általános adó és közigazgatási ügyek, anyakönyvi, hagyatéki, ipar-kereskedelem tárgykörébe tartozó, pénzügy-gazdálkodási, szociális, településüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe!
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt az ügynek megfelelő űrlapot szeretnének elektronikusan benyújtani, úgy első alkalommal regisztrálniuk szükséges az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu oldalon).

A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben Tura Város Önkormányzatát, ahol ügyeiket intézni kívánják.
 
Amennyiben meghatalmazottként más adózó  nevében  szeretne  adózási  adatokat megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges (lásd: Meghatalmazás önkormányzati  adóügyekben űrlap) elektronikus ügyintézés keretében az alábbi űrlapok érhetőek el:
    
Adóügyek:
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 2014 BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 2015 BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 2016 BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 2017 BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 2018
HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG KIEGÉSZÍTÉSBEVALLÁS
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG
BEVALLÁS ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT UTÁN
BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGA MEGSZERZÉSÉRŐL
EGYSZERŰSÍTETT RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
KÉRELEM ÁLTALÁNOS ADÓIGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁRA
KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA
KÉRELEM TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSÉRE ÉS/VAGY VISSZAUTALÁSÁRA
MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA
MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN
MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM
NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

Általános közigazgatási eljárási ügyek
ADÁS-VÉTELI VAGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM, BEJELENTÉS
ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN
ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

Anyakönyvi ügyek:
ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

Hagyaték:
ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ
NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL
 
Ipar-kereskedelem:
ADATSZOLGÁLTATÁS NEM ÜZLETI SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN
BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM
SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE
SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

Pénzügy-gazdálkodás:
ÉTKEZTETÉS ÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS LEMONDÁSA, ÁTIRÁNYÍTÁSA INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS LEMONDÁSA

Szociális:
KÖZTEMETÉSI KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Településüzemeltetési ügyek:
BEJELENTÉS BÉRLŐ ELHALÁLOZÁSÁRÓL (LAKÁS)
BEJELENTÉS, KÉRELEM BEFOGADÁSHOZ
KÉRELEM FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉG BESZÁMÍTÁSÁHOZ
KÖZTERÜLET, KÖZÚT ELTÉRŐ HASZNÁLATA IRÁNTI KÉRELEM