Hírek

Elérhetőségek

Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése

   

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy az Egészségügyi- és Szociális Bizottság 2020. január 27-én (kedden) ülést tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem

 

Az ülés ideje: du. 14.00 óra

 

N a p i r e n d

 

1./Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezése.

                        Napirendi pont előadója: Dolányi Róbertné jegyző

 

2./ Fogászati alapellátásra kötött szerződések véleményezése.

                        Napirendi pont előadója: Dolányi Róbertné jegyző

 

 

3./ Tájékoztatók, egyebek

                        Napirendi pont előadója: Belovai Tiborné igazgatási irodavezető

 

 

Pontos megjelenésére számítunk!

 

Tura, 2020. január 22.

 

 

Lukács István sk.

biz. elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

     Belovai Tiborné

igazgatási irodavezető

 

Tura, 2020.január 22.