Hírek

Elérhetőségek

Ebösszeírás-2019.

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdésében  foglalt kötelezettségének eleget téve Tura város önkormányzata ebösszeírást végez.

"42/B. §(1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

(2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

(3) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat

által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) bekezdésben foglalt adatokat összeveti az ebnyilvántartásban rögzített adatokkal, és eltérés esetén adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjének.

(4) Az ebnyilvántartás működtetőjének kérésére a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni.

(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat

a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani."

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsájtani.

Tura város  önkormányzat nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

A kitöltött  ebösszeíró adatlapot szíveskedjék   2019.március 31-ig eljuttatni az alábbiak szerint:

 

  • postai úton ( Turai Polgármesteri Hivatal  2194. Tura, Petőfi S. tér 1.)
  • személyesen a  Polgármesteri Hivatal emeleti Titkárságán Gólya Péterné ügyintéző részére leadva
  • e-mailen a Polgármesteri Hivatal központi email címére megküldve ( info@tura.hu)
     

Felhívom  a kutyatulajdonosok szíves  figyelmét, hogy:

  • 2013. január 1-től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket traszponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani és beoltatni. A veszettség elleni oltás kötelező! A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért, kérem, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja.
  • Az ebösszeírás során mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

 

Tura, 2019. március 1.

                                                                                              Dolányi Róbertné sk.

 

                                                                                                          jegyző

Csatolmány(ok):