Hírek

Elérhetőségek

BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYE ZÁRVA TARTÁSRÓL

BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYE ZÁRVA TARTÁSRÓL 
(2194 Tura, Bartók Béla tér 3.)

Tisztelt Látogatóink!

A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelete értelmében intézményünk 2020. november 11-től 30 napig, ill. az esetleges újabb törvényi előírás időtartamáig bezár, mivel a rendezvények, gyűlések megtartása tilos!

A 12. § értelmében
Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos
a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben
meghatározott
ja) muzeális intézménynek,
jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
jd) közművelődési intézménynek,
jf ) integrált kulturális intézménynek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

Az EMMI 2020. november 11-én kiadott tájékoztatója szerint a fenti körben meg kell különböztetni azokat a funkciókat, melyekre speciális előírások vonatkoznak, mint pl. az alapfokú művészeti iskola, mely funkció ellátása továbbra is engedélyezett a kulturális funkciók felfüggesztése mellett, a 17., 18., 19. §-okban taglalt, a nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések betartása mellett.
Az értelmező rendelkezés egyúttal kimondja, hogy az intézményt nem munkavégzés céljából látogató nem léphet be, ám ettől még egyes intézményen kívüli szolgáltatások, továbbá online szolgáltatások nyújtása lehetséges és szorgalmazandó. Élve ezzel a lehetőséggel, az alábbi könyvtári szolgáltatást tudjuk biztosítani Tisztelt Olvasóinknak:
2020. november 23-tól a gyermekkönyvtári részlegünk a Bartók térre nyíló, plexivel védett ablakos pultjánál, csengő használatának segítségével az alábbi ügyeleti időben van lehetőség a könyvek visszahozatalára és kikölcsönzésére: kedden 9:00-13:00-ig, csütörtökön 13:00-18:00-ig. Maszk viselése kötelező!

Igény esetén kedden és csütörtökön 9:00-12:00 óráig kollégáink vállalják a kikölcsönzött könyvek házhozszállítását. A visszahozott könyveket 1 hétig karanténban tartjuk, majd azt követően válnak újra kölcsönözhetővé. A rendkívüli szolgáltatások igénybevételére a könyvtárba beiratkozott olvasóknak van módja, de lehetőség van új tagok beiratkozására is az ablakos pultnál. Kérjük, könnyítsék meg kollégáink munkáját azzal, hogy könyvigényeiket, előjegyzéseiket lehetőség szerint telefonon vagy e-mailben jelzik:
06-28-580-530, 06-30-638-4603, bartok.kultura@gmail.com, turakonyvtar@gmail.com
Megértésüket és türelmüket megköszönve, bízva a mielőbbi személyes találkozásban, jó egészséget kívánunk! Addig is aktualitásainkból és archívumunk érdekességeiből szemezgetünk az érdeklődők számára, ezért figyeljék facebook oldalunkat és hamarosan induló honlapunkat!

Tisztelettel és üdvözlettel az intézmény munkatársai nevében,

Seres Tünde s.k.
igazgató
Tura, 2020. november 12.