Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat- családsegítő

 

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ
Család s Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Aszódi Kistérség települései., .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, mentálhigiénés szakember,szociológus, családterapeuta,gyermek és ifjúságvédelmi oklevéllel rendelkező: nevelőtanár pedagógus, teológus, középfokú végzettség esetén nyilatkozat arról, hogya szakirányú végzettséget 5 éven belül teljesíti.,
 • szociális vagy gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • Elvárt kompetenciák:
 • empatikus magatartás, jó kommunikációs- problémamegoldó-helyzetelemző készség, frusztrációtűrés,,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz,motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat arról,hogy pályázai anyagába betekinthessenek,
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyebnár Tímea nyújt, a 06302202431 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170 Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód, Petőfi utca 13.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kistérség településeinek honlapja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.