Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat

Turai Polgármesteri Hivatal

 

                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Turai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Szervezési Iroda

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. sorszám alatti hatósági feladatkör II. besorolási osztályban

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• hagyatéki ügyintézés • önkormányzati közútkezelői hozzájárulások, tulajdonosi hozzájárulások kiadása • közterület használat iránti kérelmek döntésre előkészítése • útépítési hozzájárulások döntésre előkészítése, nyilvántartása, részletfizetési kérelmek döntésre előkészítése, befizetések nyomon követése, nyilvántartása, nem fizetés esetén jelzálog bejegyzés elrendelése a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján • település és a közterületek tisztaságának fenntartásáról és az ingatlanok használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati hatósági ügyekben döntés előkészítés • adatrögzítés, dokumentum feltöltés a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus felületén • Önkormányzati és Szervezési Iroda feladatkörébe tartozó feladatok ellátása • ASP Iratkezelő szakrendszer használata

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tura Város Jegyzőjének 1/2019. (III.28.) számú intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról, Turai Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzata az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, •3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, •A 87/2019. Korm.r. 1. sz. melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai önéletrajz, •A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dolányi Róbertné jegyző nyújt, a 06-28-581-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Turai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/7969/2020 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

 

  • Személyesen: Turai Polgármesteri Hivatal Titkárság, Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Emelet .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • Tura Város Honlapja - 2020. szeptember 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója az eredménytelnné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 30.