Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat

Tura Város Jegyzője

pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

Ellátandó főbb feladatok:

 • Benyújtandó pályázatok, önkormányzati beruházások előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészítése vagy elkészíttetésének megrendelése-koordinálása, tervezőkkel történő egyeztetések, tervezési folyamatok, határidők nyomon követése
 • Engedélyköteles munkák esetében hatósági engedélyezési eljárások megindítása, hiánypótlások koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal
 • Közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának összeállítása
 • Kapcsolattartás a közbeszerzési szakértővel, adatszolgáltatás, ezzel kapcsolatos előterjesztések elkészítése
 • Ajánlattevőktől beérkezett dokumentációk átvizsgálása
 • Folyamatban lévő beruházások műszaki felügyelete
 • Adatszolgáltatás, tájékoztatás nyújtása ügyfelek, képviselők, tervezők részére
 • Vagyonkataszter vezetéséhez adatszolgáltatás készítése negyedévente a befejezett, aktiválandó beruházásokat illetően.
 • A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság , valamint a Képviselő-testület döntési körébe tartozó ügyek előterjesztéseinek készítése, döntéseinek végrehajtása
 • Önkormányzati és Szervezési Iroda feladatkörébe tartozó feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény, juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Tura Város Jegyzőjének 1/2019. (III.28.) számú  intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról, Turai Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzata az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Építész, vagy építőmérnöki szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • A 87/2019. Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör legkorábban 2020. március 2. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Turai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:TPH/1160-2/2020, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző
 • Személyesen: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Turai Polgármesteri Hivatal Titkársága.

 

A pályázattal kapcsolatban további információt Dolányi Róbertné jegyző nyújt a +36-28-581-020 telefonszámon.

 

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.