Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat

Tura Város Jegyzője

pályázatot hirdet

közszolgálati ügykezelő munkakör

betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

Ellátandó főbb feladatok:

Iktatási, ügyiratkezelési, irattárazási feladatok ellátása az ASP Iratszakrendszer használatával.

Jogállás, illetmény, juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Tura Város Jegyzőjének 1/2019. (III.28.) számú  intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról, Turai Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzata az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ügykezelői alapvizsgával rendelkezés,
 • ASP Iratszakrendszerben szerzett gyakorlat, tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • A 87/2019. Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Turai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/7410/2019, valamint a munkakör megnevezését: közszolgálati ügykezelő
 • Személyesen: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Turai Polgármesteri Hivatal Titkársága

A pályázattal kapcsolatban további információt Dolányi Róbertné jegyzőt nyújt a +36-28-581-020 telefonszámon.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 3.