Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

e-mail: info@tura.hu

Honlap: https://tura.asp.lgov.hu/

 

p á l y á z a t o t        h i r d e t

a Tura, Bartók Béla tér  3. szám alatt lévő

 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

 intézménye

igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének betöltésére

 

Pályázati feltételek:

  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet, a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állás
  • felsőfokú közművelődési végzettség és közművelődési szakképzettség vagy

nem szakirányú felsőfokú szakirányú szakképesítés, és végzettségének szakképzettségének szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat, valamint kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése

vagy

könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, és végzettségének szakképzettségének szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat

  • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,  legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése /ennek hiányában a képzés vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belüli elvégzési kötelezettségének vállalása

 

Csatolandó:

  • a pályázati feltételek fennállásának igazolása (iskolai végzettség és szakképzettség, szakmai gyakorlat, idegennyelv-ismeret, képzés tanúsítványa/elvégzésének vállalására vonatkozó nyilatkozat, 3 hónapnál nem régebbi - előírt feltételeket tanúsító - hatósági erkölcsi bizonyítvány)
  • szakmai önéletrajz,
  • részletes szakmai és vezetési program,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

Juttatások, egyéb információk :

- Javadalmazás, egyéb juttatások a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint Tura Város Önkormányzata vonatkozó költségvetési rendelete alapján kerülnek megállapításra.

- A munkakör betölthető a képviselő-testületi döntést követően  5 év időtartamra, 2021. március 1. napjától 2026. február 28. napjáig

 

-  A munkakör lényegi feladatai: A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. törvényben foglaltak figyelembevételével.

Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény jogszerű, és gazdaságos működtetése.

- A pályázat benyújtásának határideje:  2021. január 20.

A pályázatokat elbírálás előtt szakmai bizottság véleményezi, az elbírálásra 2021. február 28-ig kerül sor.

A pályázatok benyújtásának helye (postai úton, vagy személyesen): Tura  Város  Önkormányzata 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.