Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat

Tura Város Önkormányzata

 

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tura Város Önkormányzata
III. sz. védőnői körzet

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Park út 39.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

területi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, -szakmai életrajz, -3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás), -pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tura Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1092-11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

 

  • Személyesen: , Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbírálás a benyújtási határidőt követő első testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • Tura Város Honlapja. - 2018. november 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. Kiegészítő díjazás és területi pótlék a 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.

Tura Város Önkormányzata

 

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tura Város Önkormányzata
II. sz. védőnői körzet

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Park út 39.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

területi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, -szakmai életrajz, -3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (büntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás), -pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tura Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/5890-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

 

  • Személyesen: , Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntés a benyújtási határidőt követő első testületi ülésen. Külön díjazás és területi pótlék a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • Tura Város honlapja - 2018. november 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója az eredménytelené nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.