Hírek

Elérhetőségek

Adóügyek dokumentumok letöltése

Tura Önkormányzatának 16/2000.(IX.26.)  rendelete az iparűzési adóról

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdoni jogának megszerzéséről

Bevallás Előállított magánfőzött párlat után

BEJELENTÉS a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat  megsemmisítéséről

NYILATKOZAT Tura város Önkormányzatának Adóhatósága által kezelt számlán lévő túlfizetés utalásáról

 

SZÁMLASZÁMOK

Illetékbeszedési számla 12001008-00113139-00100001

Idegen bevételek számla 12001008-00379400-00100002

Egyéb bevételek számla 12001008-00379411-00100008

Gépjárműadó beszedési számla 12001008-00379422-00100004

Helyi iparűzésiadó számla 12001008-00379433-00100000

Föld bérbeadási számla 12001008-00379444-00100006

Késedelmi pótlék számla 12001008-00379455-00100002

Bírság számla 12001008-00379466-00100008

Talajterhelési díj számla 12001008-00108885-00100007

Idegenforgalmi adó számla 12001008-00379356-02100004