Hírek

Elérhetőségek

Adócsoport

A csoport munkatársai:

Imró Ildikó aljegyző
Tel./mellék: 28/581-020 104
Vér Mihályné ügyintéző
Tel./mellék: 28/581-028 122
Tóth Istvánné  ügyintéző
Tel./mellék: 28/581-028 130

Tura Nagyközség Önkormányzatának 16/2000.(IX.26.) rendelete az iparűzési adóról (a 15/2002.(XII.10.) , 23/2004.(XII.1.) , 22/2005.(XI.30.) és a 16/2009. (XII.17.) rendeletekkel egységes szerkezetben) --> Letöltés az oldal alján

Feladata:
a)    biztosítja a jegyző hatáskörébe utalt  helyi és  központi adójogszabályok érvényesítését;
b)    előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselő-testületi rendeletalkotást,  így a – képviselő-testület döntése alapján bevezetendő - helyi adórendeletet;
c)    biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását;
d)    külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt;
e)    intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket, megkeresésre környezettanulmányt készít;
f)    előkészíti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket;
g)    határozati és egyéb intézkedése elleni fellebbezéseket - ha döntését saját hatáskörében nem módosítja, vagy nem vonja vissza - felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez;
h)    az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki;
i)    tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól a jegyző által meghatározottak szerint
j)    ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét;
k)    működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat;
l)    az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart;
m)    az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést;
n)    felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére;
o)    megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra;
p)    adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi biztosításáról;
q)    jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet. A behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja, ha az - a behajtáshoz való jog elévülésén belül - végrehajthatóvá válik;
r)    vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít.
s)    Ellátja a gépjármű adóval, az iparűzési adóval és a telekadóval kapcsolatos nyilvántartási, jelentési, könyvelési  feladatokat., valamint a jegyző adózás rendjével összefüggő valamennyi feladat-és hatáskörét
t)    Kiadja az adóigazolásokat.  
u)    végzi az adók módjára történő idegen tartozások behajtását
v)    végzi a szabálysértési bírság és a helyszíni bírság behajtását
w)    végzi a megelőlegezett gyermektartás díj behajtását
x)    ellátja a talajterhelési díj nyilvántartásával, könyvelésével összefüggő feladatokat