Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülés

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

2020. február 11. (kedd) 9:30 órakor

ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Tura, Petőfi tér 1.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

1. Javaslat Tura Város Önkormányzatának 2020. évi kitekintő határozatára.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

2. Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

 

Tura, 2020.február 06.

         

                                                                                                dr. Vígh Judit sk.                                          

                                                                                   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke    

 

 

A kiadmány hiteléül:     Bercsényiné Petényi Edina

 

 

 

Meghívót kapják:

Pénzügyi Bizottság tagjai:

                              dr. Vígh Judit Tura,Rákóczi u. 90.                                         

                              Gyenes László Zsámboki út 22.

                              Gregori Ákos Tura, Galgahévízi u. 54.

                              Tóth István József A. u. 5.

                              Budai Attila Tura, Jókai u. 9.

Meghívott:            Szendrei Ferenc polgármester

                             Juhász Sándor alpolgármester

                             Marosvölgyi János alpolgármester

                             Dolányi Róbertné jegyző

                             Imró Ildikó aljegyző

                             Fülöpné Csépányi Mariann Pénzügyi Irodavezető 

                            Müller Gabriella önkormányzati főmérnök