Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 

 

 

 

 

 

Tura Város Polgármestere

2194  Tura, Petőfi Sándor tér 1.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2019. május 30-án (csütörtök) 15,00 órára összehívom.  Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

 

N A P I R E N D

 

1. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

2. Javaslat a az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. ( II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (előirányzat módosítás)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

3. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

4. Javaslat Tura Város Önkormányzatának 2018. éves belső ellenőri összefoglaló jelentése elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

5. Javaslat a belső kontrollrendszer 2018. évi működtetéséről szóló nyilatkozat elfogadására

Előadó: Dolányi Róbertné jegyző

 

6. Javaslat Tura Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátása átfogó értékelésének elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Egészségügyi- és Szociális Bizottság

 

7. Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának pályázati kiírására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

8. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező turai 833 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

9. Javaslat az „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtására ( Park úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása)

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

10. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

11. Javaslat a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

12. Javaslat 162/2018.(XI.28.) számú határozat módosítására (I-es számú háziorvosi körzet feladatellátása )

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

13. Javaslat a Pannon Antenna ajánlatára a Vodafone bázisállomás bérleti szerződésének módosítására vonatkozóan

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

 

14. Javaslat a turai 4050/1hrsz. alatti ingatlan ¼ tulajdoni hányadának kisajátítására vonatkozó eljárás megindítására

Előadó: Szendrei Ferenc polgármester

 

Egyebek, tájékoztatók

 

 

Tura, 2019. május 23.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Szendrei Ferenc 

                                                                                                            polgármester