Hírek

Elérhetőségek

Közlemény igazgatási szünet elrendeléséről (2022.12.22. - 2023.01.06.)

Tura Város Önkormányzatának Képviselő testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel „A
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló” 30/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésének b) pontjában
foglaltakra, 140/2022.(X.26.) határozatával a Turai Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási
szünetet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig rendelte el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyintézés szünetel, anyakönyvi ügyelet az alábbi
telefonszámon érhető el: 06/30-739-1200