Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat- óvodai és iskolai szociális segítő

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ
Család és Gyermekjóléti Kozpont

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Aszódi járás települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyvt szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,iskolai szociális munkás, család és gyermekvédelem szakos pedagógus, gyermek és ifjúságvédelmi oklevéllel rendelkező. nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,pszichopedagógus, gyógypedagógus,,
 • szociális vagy gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • empatikus magatartás, jó kommunikációs- problémamegoldó-helyzetelemző készség, frusztrációtűrés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat arról,hogy pályázai anyagába betekinthessenek,k

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Katalin nyújt, a 06302203808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170 Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő. [MB1] 
  • Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód , Petőfi utca 13. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Aszód járás települések honlapján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.